ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Individuálna registrácia prostredníctvom odkazu alebo QR kódu

Pri registrácii mobilného zariadenia pomocou registračného odkazu alebo QR kódu budete potrebovať fyzický prístup k danému zariadeniu. Pre použitie QR kódu je tiež potrebné mať na mobilnom zariadení nainštalovanú aplikáciu na čítanie/skenovanie QR kódov.


note

Na registráciu väčšieho množstva mobilných zariadení odporúčame použiť Registráciu prostredníctvom e-mailu.

1.Pre pridanie nových mobilných zariadení prejdite do sekcie Počítače. Vyberte Statickú skupinu, do ktorej chcete pridať mobilné zariadenia, a kliknite na Pridať zariadenie > Mobilné zariadenia.

2.Prejdite do sekcie Základné.

3.Vybrať typ – vyberte Android alebo iOS/iPadOS.

4.Distribúcia – vyberte možnosť Naskenovať QR kód.

5.Nadradená skupina – ak nemáte špecifikovanú statickú skupinu pre mobilné zariadenia, odporúčame vám vytvoriť Novú statickú skupinu (nazvanú napr. Mobilné zariadenia). Ak už skupinu máte, kliknite na /Všetko/. Otvorí sa okno, kde môžete vybrať statickú skupinu.

6.Prispôsobiť viac nastavení

oMobile Device Connector bude vybraný automaticky. Ak máte viac ako jeden MDC, vyberte FQDN názov toho MDC, ktorý chcete použiť. Ak ešte nemáte nainštalovaný Mobile Device Connector, postupujte podľa časti Inštalácia Mobile Device Connector – Windows alebo Linux, kde nájdete inštalačné inštrukcie.

oLicencia – kliknite na Vybrať a zvoľte licenciu, ktorá bude použitá na aktiváciu. Pre mobilné zariadenie sa vytvorí klientska úloha Aktivácia produktu. Bude použitá licenčná jednotka (jedna pre každé mobilné zariadenie).

oZnačky – vyberte alebo pridajte vhodnú značku na identifikáciu mobilného zariadenia.

7.Prejdite do časti Nastavenia produktu.

8. Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

9.Prejdite do časti Zoznam.

10. Zoznam zariadení – špecifikujte zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať. Pre pridanie mobilných zariadení môžete použiť nasledujúce funkcie:

Pridať – jednotlivé zadanie, budete musieť manuálne zadať e-mailovú adresu priradenú k mobilnému zariadeniu, na ktoré bude odoslaný registračný e-mail. Ak priradíte používateľa k mobilnému zariadeniu kliknutím na Spárovať s existujúcim používateľom a výberom konkrétneho používateľa, e-mailová adresa bude prepísaná adresou uvedenou v sekcii Viac > Používatelia počítača. Ak chcete pridať ďalšie mobilné zariadenie, znova kliknite na Pridať a zadajte požadované informácie.

Pridať používateľa – zariadenia môžete pridať označením príslušných používateľov zobrazených v sekcii Viac > Používatelia počítača. Kliknite na Zrušiť párovanie, ak chcete vykonať zmeny v zozname mobilných zariadení, ktoré budú registrované. Keď zrušíte priradenie používateľa k zariadeniu, daný používateľ bude označený ako nespárovaný. Kliknutím na Párovať môžete k nespárovanému zariadeniu priradiť požadovaného používateľa. Ak chcete niektorú položku vymazať, kliknite na ikonu Odpadkového koša.

Import CSV – metóda, ktorá uľahčuje pridanie veľkého množstva mobilných zariadení. Nahrajte .csv súbor obsahujúci zoznam zariadení, ktoré majú byť pridané. Viac informácií nájdete v časti Import CSV.

Vložiť zo schránky – táto možnosť umožňuje importovať vlastný zoznam adries oddelených vlastnými oddeľovačmi (táto funkcia funguje podobne ako import CSV).

11. Po kliknutí na Pokračovať sa zobrazí zoznam zariadení s príslušným registračným odkazom (URL) a QR kódom. Manuálne zadajte celú URL adresu do webového prehliadača mobilného zariadenia (napr. https://eramdm:9980/token, pričom token bude odlišný pre každé mobilné zariadenie) alebo pošlite túto URL adresu na mobilné zariadenie iným spôsobom. Môžete tiež použiť uvedený QR kód, čo môže byť jednoduchšie ako manuálne zadávanie URL adresy, avšak na danom mobilnom zariadení potrebujete mať nainštalovanú aplikáciu na čítanie/skenovanie QR kódov.

12. Po dokončení registrácie všetkých vybraných zariadení kliknite na Dokončiť.

13. Pre vykonanie samotnej registrácie mobilných zariadení postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

oRegistrácia zariadení Android

oRegistrácia zariadení iOS