ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Registrácia zariadení iOS


note

Postupujte podľa týchto inštrukcií a zaregistrujte zariadenia iOS prostredníctvom služby Apple Business Manager (ABM).

1.Na zariadení ťuknite na registračný URL odkaz (vrátane čísla portu) alebo ho manuálne zadajte do prehliadača (napr. https://eramdm:9980/<token>). Môžete tiež použiť uvedený QR kód.

2.Pre pokračovanie ťuknite na Inštalovať na obrazovke Inštalovať profil v rámci MDM registrácie.

mdm_ios_enrollment02

3.Ťuknite na Dôverovať, čím umožníte inštaláciu nového profilu.

mdm_ios_enrollment_trust

4.Po nainštalovaní nového profilu sa zobrazí informácia, že profil nie je podpísaný. Lenže iOS zariadenie tento certifikát nedokáže rozpoznať. Ak chcete mať registračný profil podpísaný, použite HTTPS certifikát vydaný autoritou, ktorej dôveruje spoločnosť Apple. Prípadne si tiež môžete certifikát podpísať.

mdm_ios_enrollment04

5.Tento profil vám umožní nastaviť zariadenia, ako aj bezpečnostné politiky pre používateľov a skupiny.


important

Odstránením tohto registračného profilu sa vymažú všetky firemné nastavenia (pošta, kalendár, kontakty atď.) a iOS mobilné zariadenie nebude spravované. Ak používateľ odstráni registračný profil, ESET PROTECT túto skutočnosť nezistí a stav zariadenia sa zmení na validation-status-icon-warning. Po 14 dňoch, počas ktorých sa zariadenie nebude pripájať k ESET PROTECT, sa stav zariadenia zmení na validation-status-icon-error. Nebude poskytnutá žiadna ďalšia indícia, že registračný profil bol odstránený.

mdm_ios_enrollment07