ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Pravidlá webovej kontroly

Pomocou politiky Webovej kontroly môžete špecifikovať zoznam URL adries pre tri rôzne kategórie:

Blacklist – prístup na URL adresu bude blokovaný.

Whitelist – prístup na URL adresu bude povolený.

Upozornenie – upozorní používateľa na URL adresu, ale umožní mu prístup na stránku.

Každú z týchto častí je možné spravovať pomocou nasledujúcich akcií:

Pridať – pridanie nového záznamu s konkrétnou URL adresou.

Upraviť – úprava existujúcej URL adresy.

Odstrániť – odstránenie existujúcej URL adresy.

Import – import zoznamu nových URL adries do vybranej kategórie.

Export – export zoznamu URL adries z vybranej kategórie.


note

V pravidle, ktoré má kontrolovať prístup na konkrétnu webovú stránku, zadajte celú URL adresu stránky do poľa URL.

V poli URL môžete použiť aj zástupné znaky * (hviezdička) a ? (otáznik).

Ak v pravidle zadáte doménu, na základe zvolenej akcie pravidla bude blokovaný alebo povolený prístup k celému obsahu na tejto doméne a všetkých jej subdoménach (napr. subdomain.domain.com).

Ďalšou možnosťou je povoliť/blokovať celú skupinu URL adries na základe ich kategórie v časti Pravidlá kategórií.

V okne Pravidlá kategórií vyberte akciu pre konkrétnu kategóriu URL adries a špecifikujte, na ktorú podkategóriu sa má pravidlo uplatňovať:

Povoliť – prístup na URL adresu patriacu do vybranej kategórie bude povolený.

Blokovať – prístup na URL adresu patriacu do vybranej kategórie bude blokovaný.

Upozorniť – upozorní používateľa na URL adresu patriacu do vybranej kategórie.