Webová kontrola pre Android

Aplikáciu ESET Endpoint Security pre Android nainštalovanú na spravovaných zariadeniach so systémom Android môžete využívať na regulovanie prístupu k webovým stránkam. Webová kontrola umožňuje zamedziť prístup k webovým stránkam, ktoré môžu porušovať práva duševného vlastníctva, a tak chrániť vašu spoločnosť pred rizikom právnej zodpovednosti. Cieľom je zabrániť zamestnancom navštevovať stránky s nevhodným alebo škodlivým obsahom, prípadne stránky negatívne ovplyvňujúce produktivitu práce.


note

Webová kontrola pre Android je podporovaná v produkte ESET Endpoint Security pre Android vo verzii 3.0 a novších.

V predvolenom nastavení je Webová kontrola vypnutá. Ak ju chcete aktivovať, je potrebné vytvoriť novú politiku:

1.Kliknite na Politiky > Nová politika.

2.V okne Nová politika prejdite do Nastavení a vyberte ESET Endpoint Security pre Android (2+).

3.V sekcii Webová ochrana zapnite funkciu Webová kontrola.

4.Povoľte alebo zakážte konkrétne stránky alebo kategórie stránok.