ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Pridanie počítačov pomocou synchronizácie s Active Directory

Synchronizácia s AD je vykonávaná pomocou serverovej úlohy Synchronizácia statickej skupiny. Ide o prednastavenú úlohu, ktorá môže byť spustená automaticky už počas inštalácie produktu ESET PROTECT. Ak je počítač v doméne, prebehne synchronizácia a počítače z AD budú pridané do predvolenej skupiny Všetko.

fs_use_AD_synch

Ak chcete spustiť synchronizáciu, kliknite na úlohu a vyberte možnosť Spustiť teraz. Ak potrebujete vytvoriť novú úlohu pre synchronizáciu s AD, označte skupinu, do ktorej chcete pridať nové počítače zo služby Active Directory. Taktiež vyberte objekty v AD, ktoré chcete synchronizovať a nastavte, čo sa má stať v prípade výskytu duplikátov. Nastavte parametre pripojenia k Active Directory a režim synchronizácie nastavte na Active Directory/Open Directory/LDAP. Postupujte podľa podrobných inštrukcií nachádzajúcich sa v nasledujúcom článku databázy znalostí spoločnosti ESET.