ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Export partnerského certifikátu

Export partnerských certifikátov

1.Vyberte Partnerský certifikát zo zoznamu a označte začiarkavacie políčko vedľa jeho názvu.

2.Z kontextového menu vyberte možnosť Exportovať. Certifikát bude exportovaný (vrátane súkromného kľúča) ako .pfx súbor. Zadajte názov certifikátu a kliknite na Uložiť.

Export partnerských certifikátov vo formáte Base64

Certifikáty pre súčasti ESET PROTECT sú dostupné v nástroji Web Console. Pre skopírovanie obsahu certifikátu vo formáte Base64 kliknite na Viac > Partnerské certifikáty, vyberte certifikát a zvoľte možnosť Exportovať ako Base64. Certifikát môžete stiahnuť aj ako súbor. Tento postup zopakujte pre všetky certifikáty súčastí, ako aj pre certifikačnú autoritu.

export_public_key_cerf


note

Na export certifikátu musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie certifikátov (v rámci kategórie povolení Certifikáty). Podrobnejšie informácie nájdete v tejto kapitole obsahujúcej kompletný zoznam povolení.