ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vylúčenia

V tejto sekcii nájdete zoznam všetkých vytvorených vylúčení pre antivírusové detekcie a IDS pravidlá firewallu. Obsahuje všetky vylúčenia, zvyšuje ich viditeľnosť a zjednodušuje ich správu.

Kliknutím na vylúčenie alebo výberom viacerých vylúčení a následným kliknutím na tlačidlo Detekcia môžete dané vylúčenia spravovať:

change_default Zmeniť priradenie – zmena cieľových počítačov, na ktoré bude aplikované vylúčenie.

details_default Zobraziť ovplyvnené počítače – zobrazenie počítačov, na ktorých je aplikované vylúčenie.

audit_log Protokol auditu – zobrazenie protokolu auditu pre vybrané vylúčenie.

delete_default Vymazať – vymazanie vylúčenia.

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť – presunutie vylúčenia do inej statickej skupiny.

V prípade, že vylúčená detekcia alebo akcia firewallu sa opäť objaví na spravovaných počítačoch, v stĺpci Počet zhôd sa zobrazí počet uplatnení výnimky.

Migrácia vylúčení z politiky

V ESET PROTECT nie je možné vytvoriť vylúčenia antivírusových detekcií prostredníctvom politiky. V prípade, že vaše politiky v minulosti obsahovali vylúčenia, postupujte podľa krokov nižšie pre vykonanie migrácie vylúčení z politík do zoznamu Vylúčení v ESET PROTECT:

1.Prejdite do sekcie Politiky, kliknite na politiku obsahujúcu vylúčenia a vyberte možnosťZobraziť podrobnosti.

2.Kliknite na Nastavenia > Detekčné jadro.

3.Kliknite na Zobraziť vedľa položky Vylúčenia detekcií.

exclusion_export_from_policy_1

4.Kliknite na tlačidlo Export, následne kliknite na tlačidlo vedľa možnosti Stiahnuť exportované dáta a uložte súbor export.txt. Kliknite na OK.

exclusion_export_from_policy2

5.V ESET PROTECT Web Console prejdite do sekcie Viac > Vylúčenia.

6.Kliknite na tlačidlo Import pre importovanie vylúčení zo súboru. Kliknite na Vybrať súbor a vyhľadajte súbor export.txt, prípadne ho presuňte myšou.

exclusion_import_1

7.Kliknite na tlačidlo Import pre importovanie vylúčení. Importované vylúčenia budú zobrazené v zozname vylúčení.

exclusion_import_2


warning

Obmedzenia týkajúce sa priradenia vylúčení

Pôvodné priradenia vylúčení nebudú zachované. Importované vylúčenia sa predvolene priradia k počítačom vo vašej domácej skupine. Pre zmenu priradenia vylúčenia kliknite na vylúčenie a vyberte možnosť change_defaultZmeniť priradenie.

Vylúčenia (vylúčenia icon_antivirusantivírusových detekcií a vylúčenia IDS pravidiel icon_firewall firewallu) môžete priradiť len k počítačom, na ktorých je nainštalovaný kompatibilný bezpečnostný produkt ESET. Vylúčenia nebudú aplikované na nekompatibilné bezpečnostné produkty ESET a budú pre ne ignorované.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.