ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Dynamická skupina – počítač sa nachádza v konkrétnej podsieti

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie konkrétnej podsiete. Následne môže byť použitá na uplatnenie vlastnej politiky na kontrolu webu alebo aktualizácie. Môžete zadať rôzne rozsahy.

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výraz

1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

IP adresy siete > IP adresa adaptéra > ≥ (väčšie alebo rovné) > „10.1.100.1“

IP adresy siete > IP adresa adaptéra > ≤ (menšie alebo rovné) > „10.1.100.254“

IP adresy siete > IP adresa adaptéra > = (rovná sa) > „255.255.255.0“

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.