ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Dynamická skupina – konkrétna verzia softvéru nie je nainštalovaná, ale je nainštalovaná iná verzia

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie inštalácie softvéru v inej verzii, akú požadujete. Táto skupina je užitočná, pretože budete môcť vykonať aktualizáciu na tých počítačoch, na ktorých sa požadovaná verzia softvéru nenachádza. Môžete použiť rôzne operátory, uistite sa však, že pri testovaní verzie softvéru je použitý negatívny operátor.

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výraz

1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

Nainštalovaný softvér > Názov aplikácie > = (rovná sa) > ESET Endpoint Security

Nainštalovaný softvér > Verzia aplikácie > ≠ (nerovná sa) > „6.2.2033.0“

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.