ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Dynamická skupina – konkrétna verzia softvéru nie je nainštalovaná

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie chýbajúcej inštalácie bezpečnostného produktu spoločnosti ESET na počítači. Nastavenia v tomto príklade budú zahŕňať počítače, na ktorých daný softvér nie je nainštalovaný vôbec alebo je nainštalovaná iná verzia softvéru ako tá, ktorá je špecifikovaná.

Táto skupina je užitočná napríklad v tom, že po detekcii môžete na danom počítači spustiť napríklad aktualizáciu alebo inštaláciu softvéru. Môžete použiť rôzne operátory, napríklad „obsahuje“ alebo „má predponu“.

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výraz

1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: NAND (aspoň jedna podmienka nesmie byť splnená).

2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

Nainštalovaný softvér > Názov aplikácie > = (rovná sa) > ESET Endpoint Security

Nainštalovaný softvér > Verzia aplikácie > = (rovná sa) > 6.2.2033.0

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.