ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Dynamická skupina – je nainštalovaná konkrétna verzia softvéru

Táto dynamická skupina môže byť použitá na detegovanie nainštalovaného bezpečnostného produktu spoločnosti ESET na počítači. Po detekcii môžete na danom počítači spustiť napríklad aktualizáciu alebo vlastný príkaz. Môžete použiť rôzne operátory, napríklad „obsahuje“ alebo „má predponu“.

Môžete vytvoriť Novú šablónu v sekcii Viac > Šablóny dynamickej skupiny a vytvoriť novú dynamickú skupinu so šablónou.

Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výraz

1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku:

Nainštalovaný softvér > Názov aplikácie > = (rovná sa) > ESET Endpoint Security

Nainštalovaný softvér > Verzia aplikácie > = (rovná sa) > 6.2.2033.0

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.