ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Dynamická skupina – bezpečnostný produkt je nainštalovaný

Táto dynamická skupina sa používa na spustenie úlohy okamžite po inštalácii bezpečnostného produktu spoločnosti ESET na počítač (napr. na spustenie aktivácie, manuálnej kontroly atď.).

Môžete vytvoriť Novú šablónu v sekcii Viac > Šablóny dynamickej skupiny a vytvoriť novú dynamickú skupinu so šablónou.

Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výraz

1.Vyberte logický operátor z menu Operácia: AND (všetky podmienky musia byť splnené).

2.Kliknite na + Pridať pravidlo a vyberte podmienku. Vyberte možnosť Počítač > Maska spravovaných produktov > je jedným z > Chránené ESET produktom: Pracovná plocha. Môžete si vybrať z rôznych produktov spoločnosti ESET.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.