ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta na ciele pripojené k doméne

Pokyny uvedené nižšie pokrývajú nasledujúce scenáre:

Nasadenie agenta z virtuálneho zariadenia ESET PROTECT Server alebo z ESET PROTECT Servera bežiaceho na systéme Linux na cieľové počítače Windows pripojené k doméne.

Nasadenie agenta z ESET PROTECT Servera bežiaceho na Windows serveri pripojenom k doméne na cieľové počítače Windows pripojené k doméne.

Prerekvizity:

Rovnaká lokálna sieť.

Funkčné názvy FQDN, napr. desktop-win10.protect.local sa viaže k 10.0.0.2 a naopak.

Čistá inštalácia operačného systému z MSDN s predvolenými nastaveniami.

Vytvorená doména protect.local s netbios názvom PROTECT.

Vytvorený používateľský účet správcu domény (DomainAdmin), ktorý je členom bezpečnostnej skupiny Domain Admins v doménovom radiči.

Každý počítač je pripojený k doméne protect.local s používateľom DomainAdmin, pričom tento používateľ musí byť správca.

Správca domény DomainAdmin sa môže prihlásiť do každého počítača a vykonávať lokálne správcovské úlohy.

Služba ESET PROTECT Server na systéme Windows je dočasne spustená pod účtom doménového správcu PROTECT\DomainAdmin. Po nasadení stačí službu spustiť ako Sieťovú službu (pre virtuálne zariadenie alebo Linux nie sú potrebné žiadne zmeny).

Ciele:

Windows 10 Enterprise

Windows 8.1 Enterprise

Windows 7 Enterprise

 

1.Otvorte Centrum sietí a zdieľania.

2.V sekcii Zobrazenie aktívnych sietí skontrolujte, či je vaša sieť nastavená ako Doménová sieť.

3.Pre Doménovú sieť vypnite Windows Firewall – kliknite na Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall a zvoľte možnosť Vypnúť bránu Windows Firewall v časti Nastavenia umiestnenia doménovej siete.

4.Centre sietí a zdieľania kliknite na Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania a skontrolujte, či je pre Doménovú sieť povolené Zdieľanie súborov a tlačiarní.

ESET PROTECT Web Console:

V ESET PROTECT Web Console vytvorte novú serverovú úlohu na nasadenie agentov:

1.Ciele – vyberte cieľové počítače so systémom Windows.

2.Názov hostiteľa servera (voliteľné) – zadajte FQDN názov alebo IP adresu ESET PROTECT Servera. (Ak chcete zistiť FQDN názov servera, kliknite pravým tlačidlom myši na Počítač a zvoľte možnosť Vlastnosti. FQDN názov sa zobrazí vedľa popisu Úplný názov počítača).

3.Používateľské meno – zadajte PROTECT\DomainAdmin (je dôležité zahrnúť názov domény) a do poľa Heslo zadajte heslo tohto používateľa.

4.Certifikát ESET PROTECT – kliknite na Nebol vybraný žiadny certifikát a vyberte Certifikát agenta.

5.Kliknite na Dokončiť pre spustenie úlohy.