Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta

Táto časť obsahuje štyri overené scenáre nasadenia ESET PROTECT Agenta.

1.Nasadenie zo zariadenia ESET PROTECT Server alebo z ESET PROTECT Servera bežiaceho na systéme Linux na cieľové počítače Windows nepripojené k doméne.

2.Nasadenie z ESET PROTECT Servera bežiaceho na Windows serveri nepripojenom k doméne na cieľové počítače Windows nepripojené k doméne.

3.Nasadenie zo zariadenia ESET PROTECT Server alebo z ESET PROTECT Servera bežiaceho na systéme Linux na cieľové počítače Windows pripojené k doméne.

4.Nasadenie z ESET PROTECT Servera bežiaceho na Windows serveri pripojenom k doméne na cieľové počítače Windows pripojené k doméne.