ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vyžiadanie SysInspector protokolu (iba Windows)

Úloha Vyžiadať SysInspector protokol je určená na vyžiadanie SysInspector protokolu z klientskych bezpečnostných produktov.


note

ESET SysInspector je možné spúšťať len na počítačoch so systémom Windows.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha. Túto úlohu môžete spustiť aj zo sekcie Počítače kliknutím na počítač > Podrobnosti > Protokoly > Požiadať o protokol (iba Windows).

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Ukladať protokol na strane klienta – túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete ukladať protokol na strane klienta aj na ESET PROTECT Server. Napríklad, ak je na klientskom počítači nainštalovaný produkt ESET Endpoint Security, protokol je uložený v umiestnení C:\Program Data\ESET\ESET Security\SysInspector.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Po dokončení úlohy sa v zozname protokolov ESET SysInspector objaví nový protokol. Kliknite na protokol v zozname pre zobrazenie podrobností.