ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Ukončenie spravovania (odinštalovanie ESET Management Agenta)

Pomocou tejto úlohy je možné odinštalovať ESET Management Agenta z vybraných cieľových zariadení. Ak je zvolená pracovná stanica, úloha odstráni ESET Management Agenta. Ak je zvolené mobilné zariadenie, úloha zruší MDM registráciu daného zariadenia.


important

Ak odinštalujete ESET Management Agenta z klientskeho počítača, zariadenie už nebude spravované prostredníctvom nástroja ESET PROTECT:

Bezpečnostný produkt ESET si môže ponechať niektoré nastavenia aj napriek tomu, že ESET Management Agent bol už odinštalovaný.

Ak je agent chránený heslom, nebude možné ho odinštalovať. Predtým, ako zrušíte spravovanie zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia, ktoré si nechcete ponechať (napríklad ochranu heslom), naspäť na predvolené nastavenia.

Všetky úlohy spustené na agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo Zlyhalo nemusia byť pre túto úlohu zobrazené v ESET PROTECT Web Console presne. Závisí to od replikácie.

Po odinštalovaní agenta môžete spravovať svoj bezpečnostný produkt prostredníctvom integrovaného EGUI alebo eShell.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.


note

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.