ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Automatické aktualizácie bezpečnostných produktov ESET

ESET PROTECT vo verzii 9.0 a novších zahŕňa funkciu, ktorá zaisťuje, aby boli bezpečnostné produkty ESET nainštalované na vašich spravovaných počítačoch vždy aktualizované na najnovšiu verziu.

Automatické aktualizácie produktu sú v novej inštalácii riešenia ESET PROTECT 9.1 automaticky zapnuté.


important

Funkciu Automatické aktualizácie je možné využívať len s podporovanými bezpečnostnými produktmi ESET. Pozrite si zoznam firemných produktov ESET, ktoré podporujú automatické aktualizácie. Ostatné bezpečnostné produkty ESET momentálne nepodporujú funkciu automatických aktualizácií, no v budúcnosti do nich bude pridaná.

Automatické aktualizácie môžete nastaviť prostredníctvom politiky.

Pozrite si tiež kapitolu Najčastejšie otázky o automatických aktualizáciách. K prvej automatickej aktualizácii dôjde po vydaní novej verzie pôvodného buildu 9.x (napríklad9.1 alebo 9.0.xxxx.y, kde verzia xxxx je novšia než prvý build 9.x). V záujme zabezpečenia maximálnej stability aktualizácií sa automatické aktualizácie produktov distribuujú s istým oneskorením po globálnom vydaní novej verzie bezpečnostného produktu ESET. Medzitým môže byť bezpečnostný produkt ESET vo Web Console hlásený ako neaktuálny.

Prečítajte si tiež článok: Aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi aktualizácií produktu ESET?


note

Postupujte podľa jednej z nižšie uvedených možností a aktualizujte bezpečnostné produkty ESET vo vašej sieti na verziu, ktorá podporuje automatické aktualizácie:

Použite akciu na jedno kliknutie v sekcii Riadiaci panel > Prehľad stavu > Stav verzie súčastí > kliknite na stĺpcový graf a vyberte možnosť Aktualizovať nainštalované súčasti ESET.

V sekcii Počítače kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa statickej skupiny Všetko a vyberte možnosť Úlohy > Aktualizácia > Aktualizovať produkty ESET.

Použite klientsku úlohu Inštalácia softvéru.

Ak ste na novú verziu prešli z ESET PROTECT 8.x alebo ESMC 7.2, môžete využiť možnosť aktualizácie na jedno kliknutie v okne Automatické aktualizácie produktu.

Bezpečnostné produkty ESET je možné aktualizovať na najnovšiu verziu dvoma spôsobmi:

Klientska úloha Inštalácia softvéru

Funkcia Automatické aktualizácie

Rozdiely medzi klientskou úlohou Inštalácia softvéru a funkciou Automatické aktualizácie:


Proces aktualizácie

Reštart po aktualizácii

Budúce aktualizácie

Klientska úloha Inštalácia softvéru

Pri aktualizácii sa bezpečnostný produkt ESET preinštaluje.

Z bezpečnostných dôvodov si aktualizácia bezpečnostného produktu ESET vyžaduje okamžitý reštart počítača (aby sa zaistila plná funkčnosť aktualizovaného bezpečnostného produktu ESET).

Manuálne – Správca musí každú ďalšiu aktualizáciu spustiť pomocou klientskej úlohy Inštalácia softvéru – pozrite si dostupné možnosti vyššie.

Automatické aktualizácie

Proces aktualizácie nezahŕňa preinštalovanie bezpečnostného produktu ESET.

Aktualizácia bezpečnostného produktu ESET si vyžaduje reštart počítača, no nie okamžite. Aktualizácia sa prejaví po najbližšom reštarte počítača. Správca môže z ESET PROTECT Web Console vynútiť aktualizáciu a vzdialene reštartovať počítač pomocou klientskej úlohy Vypnúť počítač so zvolenou možnosťou Reštart počítača.

Automatické – Podporované bezpečnostné produkty ESET sa automaticky aktualizujú po vydaní novej verzie (aktualizácie sa distribuujú s istým oneskorením z dôvodu stability).

Prechod zo staršej verzie ESET PROTECT

Ak ste na ESET PROTECT 9.1 prešli zo staršej verzie ESET PROTECT (alebo z ESMC 7.2), vo Web Console sa vám zobrazí oznámenie súvisiace s Automatickými aktualizáciami produktov.

automatic_product_updates_notification

Automatické aktualizácie produktu budú automaticky zapnuté na všetkých spravovaných počítačoch (statická skupina Všetko) po 60 dňoch od zobrazeného oznámenia. Ak automatické aktualizácie vypnete, oznámenie sa bude zobrazovať aj naďalej, ale môžete ho ignorovať.

Ak chcete nastaviť automatické aktualizácie produktu, kliknite na Zobraziť viac, čím zobrazíte okno Automatické aktualizácie produktu:

automatic_product_updates_popup

Ak chcete povoliť automatické aktualizácie na všetkých spravovaných počítačoch (statická skupina Všetko), kliknite na možnosť Zapnúť teraz.

Ak chcete nastaviť politiku automatických aktualizácií, kliknite na možnosť Konfigurovať aktualizácie produktu.

V okne Automatické aktualizácie produktu kliknite na možnosť Chcem si nainštalovať verziu produktu s funkciou automatických aktualizácií a ESET PROTECT zobrazí možnosť aktualizácie jedným kliknutím (klientska úloha Inštalácia softvéru).