ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vytvorenie inštalačného skriptu agenta – Windows/Linux/macOS

Tento typ nasadenia agenta je užitočný v prípade, že vám nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. Inštalačný skript agenta môžete distribuovať prostredníctvom e‑mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Inštalačný skript agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).


important

Klientske zariadenie musí mať internetové pripojenie, aby bolo možné stiahnuť inštalačný balík pre agenta a pripojiť sa k ESET PROTECT Serveru.

Inštalačný skript agenta pre systém Windows/macOS/Linux môžete vytvoriť niekoľkými spôsobmi:

Rýchle odkazy > Nasadiť agenta

Inštalátory > Vytvoriť inštalátor > Windows/macOS/Linux > Najskôr nasadiť agenta (inštalačný skript)

Prehliadka ESET PROTECT

 

1.Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.

2.Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej ESET PROTECT Web Console zaradí počítač po inštalácii Agenta. Môžete vybrať existujúcu statickú skupinu alebo vytvoriť novú, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora. Výberom nadradenej skupiny sa do inštalátora pridajú všetky politiky aplikované na túto skupinu.

3.Názov hostiteľa servera (voliteľné) – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESET PROTECT Servera. V prípade potreby špecifikujte číslo Portu (predvolene je to 2222).

4.Peer certifikát:

Certifikát ESET PROTECT – partnerský certifikát na inštaláciu Agenta a certifikačná autorita ESET PROTECT sú zvolené automaticky. Ak chcete použiť iný certifikát, kliknite na Certifikát ESET PROTECT. Zobrazí sa zoznam dostupných certifikátov, z ktorého môžete vybrať vami požadovaný certifikát.

Vlastný certifikát – ak na overenie používate vlastný certifikát, kliknite na Vlastný certifikát > Vybrať, nahrajte daný certifikát vo formáte .pfx a vyberte ho pri inštalácii Agenta. Viac informácií nájdete v kapitole Certifikáty.

Prístupová fráza certifikátu – v prípade potreby zadajte prístupovú frázu certifikátu, napríklad ak ste si prístupovú frázu nastavili počas inštalácie ESET PROTECT Servera (krok, v ktorom ste vytvorili certifikačnú autoritu) alebo ak používate vlastný certifikát s prístupovou frázou. V opačnom prípade ponechajte pole Prístupová fráza certifikátu prázdne.


warning

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritickú chybu počas inicializácie agenta.

5.arrow_down_business Prispôsobiť viac nastavení

6.Kliknite na Uložiť a stiahnuť.

7.Extrahujte stiahnutý archív na klientskom počítači, na ktorom chcete nasadiť ESET Management Agenta.

8.Spustite skript PROTECTAgentInstaller.bat (Windows) alebo PROTECTAgentInstaller.sh (Linux alebo macOS), ktorý vykoná inštaláciu Agenta. Postupujte podľa podrobných inštrukcií inštalácie Agenta:

Nasadenie agenta na Windows

Nasadenie agenta na Linux

Nasadenie agenta na macOS


note

ESET PROTECT 9.1 podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných počítačoch.

 

arrow_down_business Nasadenie z vlastného vzdialeného umiestnenia

 

arrow_down_business Nasadenie z lokálneho zdieľaného priečinka