ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Automatická aktualizácia ESET Management Agenta

ESET PROTECT poskytuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agenta na spravovaných počítačoch.

Požiadavky na automatickú aktualizáciu ESET Management Agenta

ESET Management Agent 8.1 a novšie verzie.

Automatická aktualizácia agenta bude funkčná po nainštalovaní ESET PROTECT Servera vo verzii novšej ako 8.1 (alebo po prechode na verziu ESET PROTECT Servera novšiu ako 8.1).

Ako funguje automatická aktualizácia ESET Management Agenta

Agent sa aktualizuje na najnovšiu verziu, ktorá je kompatibilná s nainštalovaným ESET PROTECT Serverom. Zvyčajne ide o verziu totožnú s verziou nainštalovaného ESET PROTECT Servera (napr. 9.1).

Automatická aktualizácia agenta je predvolene zapnutá. Túto funkciu môžete vypnúť v politike ESET Management Agenta > Aktualizácie, kde deaktivujte možnosť Zapnúť automatické aktualizácie.

Automatická aktualizácia ESET Management Agenta sa spustí asi o dva týždne po pridaní novej verzie ESET Management Agenta do repozitára.


note

Ak je k dispozícii novšia verzia ESET Management Agenta a k automatickej aktualizácii ešte nedošlo, môžete ju spustiť manuálne z Riadiaceho panela > Stav verzie súčastí.

Môžete tiež použiť klientsku úlohu Aktualizácia súčastí ESET PROTECT.

Automatická aktualizácia je navrhnutá tak, aby sa zaistil postupný proces prechodu na vyššiu verziu počas dlhšieho obdobia s cieľom zabrániť zvýšenému zaťaženiu siete a spravovaných počítačov.