ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Vytvorenie politiky pre pripájanie ESET Management Agenta na nový ESET PROTECT Server

Táto politika umožňuje upraviť správanie ESET Management Agenta zmenou nastavení. Je to užitočné hlavne pri migrácii klientskych počítačov na nový ESET PROTECT Server.

Vytvorte novú politiku, pomocou ktorej bude nastavená nová IP adresa ESET PROTECT Servera, a priraďte ju k všetkým klientskym počítačom. Kliknite na Politiky > Vytvoriť novú politiku.

Základné

Do poľa Názov zadajte názov vašej politiky. Pole Popis je voliteľné.

Nastavenia

Z roletového menu vyberte možnosť ESET Management Agent, rozbaľte sekciu Pripojenie a kliknite na možnosť Upraviť zoznam serverov vedľa položky Pripájať sa k týmto serverom.

admin_policies_wizard4

Otvorí sa okno so zoznamom adries ESET PROTECT Serverov, na ktoré sa ESET Management Agent môže pripojiť. Kliknite na možnosť Pridať a zadajte IP adresu nového ESET PROTECT Servera do poľa Hostiteľ. Ak používate iný ako štandardný port ESET PROTECT Servera 2222, zadajte svoje číslo portu.

policy_connection_server

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete zmeniť prioritu ESET PROTECT Serverov v zozname. Uistite sa, že váš nový ESET PROTECT Server je na najvyššom mieste v zozname kliknutím na dvojitú šípku a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Priradiť

Zvoľte klienty (individuálne počítače/mobilné zariadenia alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.

admin_pol_assign

Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte požadované počítače alebo skupiny a kliknite na OK.


important

Ak chcete priradiť všetky počítače v skupine, namiesto jednotlivých počítačov priraďte celú skupinu, aby ste predišli spomaleniu Web Console.

Vo Web Console sa zobrazí upozornenie, ak vyberiete vysoký počet počítačov.

select_targets

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť. Politika sa aplikuje na ciele po ich ďalšom pripojení k ESET PROTECT Serveru (v závislosti od intervalu pripojenia agenta).


note

Ak chcete politiku uplatniť okamžite, môžete použiť akciu Odoslať pokyn na prebudenie na cieľových zariadeniach v sekcii Počítače.