ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Zmeny stavu servera

Táto možnosť upozorní na zmeny stavu objektu. Interval upozornení závisí od zvolenej Kategórie. Môžete použiť niektoré z existujúcich nastavení alebo si nastaviť vlastné parametre.

Načítať predvolené nastavenia – kliknutím na možnosť Vybrať môžete použiť niektoré z existujúcich nastavení. Kliknutím na Vyčistiť odstránite nastavenie zo sekcie Nastavenia.

Kategória – vyberte kategóriu objektov. V závislosti od vybranej kategórie sa budú zobrazovať objekty v sekcii Nastavenia.

Monitorované statické skupiny – v prípade kategórií, pri ktorých sa oznámenie týka priamo klienta (Spravované klienty, Nainštalovaný softvér), môžete kliknúť na možnosť Vybrať alebo Vytvoriť novú skupinu a zvoliť statické skupiny, aby ste zúžili okruh monitorovaných zariadení, o ktorých chcete byť informovaný. Ak nevyberiete žiadne statické skupiny, budete dostávať oznámenia o všetkých zariadeniach, ku ktorým máte prístup.

Nastavenia

Vyberte Operátor a hodnoty pre filter (Filtrovať podľa). Vybrať môžete len jeden operátor a všetky hodnoty budú vyhodnocované spolu pomocou daného operátora. Kliknutím na Pridať filter pridáte do filtra novú hodnotu. Ak použijete viacero filtrov, pri vyhodnocovaní sa použije operátor AND (oznámenie bude odoslané len v prípade, ak bude výsledok vyhodnotenia pre všetky hodnoty kladný – true).


note

Niektoré filtre môžu spôsobiť, že oznámenia budú odosielané v nadmernom množstve. Preto sa odporúča použiť na agregáciu oznámení obmedzovanie.

Zoznam dostupných filtrov

Kategória

Hodnota

Poznámka

Certifikáty CA

Relatívny časový interval (certifikačná autorita je platná do, partnerský certifikát je platný do)

Vyberte relatívny časový interval.

Partnerské certifikáty

 

Spravované klienty

Relatívny časový interval (naposledy pripojené)

Vyberte časový interval, v akom chcete sledovať udalosť Naposledy pripojené.

Percento nepripájajúcich sa počítačov

Hodnota medzi 0 a 100. Toto je možné použiť len v kombinácii s filtrom Relatívny časový interval.

Licencie

Relatívny časový interval (dátum uplynutia platnosti licencie)

Vyberte časový interval, v akom chcete sledovať vypršanie platnosti licencie.

Percento využitia licencie

Hodnota medzi 0 a 100 vypočítaná na základe licenčných jednotiek použitých na aktiváciu. V prípade produktov ESET Mail Security sa percento využitia licencie počíta na základe podjednotiek použitých na aktiváciu.

Typ používateľa licencie

Vyberte Spoločnosť, MSP Zákazníka alebo Lokalitu.

Klientske úlohy

Úloha

Vyberte úlohy pre filter platnosti. Ak nevyberiete žiadnu úlohu, budú vyhodnocované všetky úlohy.

Úloha je neplatná

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie, oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedna z vybraných úloh (filter Úloha) neplatná.

Serverové úlohy

Počet (Zlyhalo)

Počet zlyhaní vybranej úlohy.

Posledný stav

Posledný stav vybranej úlohy.

Úloha

Vyberte úlohy pre tento filter. Ak nevyberiete žiadnu úlohu, budú vyhodnocované všetky úlohy.

Úloha je neplatná

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie, oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedna z vybraných úloh (filter Úloha) neplatná.

Relatívny časový interval (čas výskytu)

Vyberte časový interval, v akom chcete sledovať udalosť.

Inštalovaný softvér

Názov aplikácie

Úplný názov aplikácie. Ak je sledovaných viacero aplikácií, použite operátor je jedným z pre pridanie ďalších záznamov.

Dodávateľ aplikácie

Úplný názov výrobcu. Ak je sledovaných viacero výrobcov, použite operátor je jedným z pre pridanie ďalších záznamov.

Stav kontroly verzie

Ak vyberiete možnosť Neaktuálna verzia, oznámenie sa odošle v prípade, ak je aspoň jedna aplikácia neaktuálna.

Sieťové partnerské zariadenia

Partner

Ak máte v sieti viac ESET PROTECT Serverov, vyberte jeden z nich.

Stav servera

Ak je ESET PROTECT Server preťažený vytváraním protokolov, zmení sa jeho stav:

Normálny – okamžitá odpoveď zo servera.

Obmedzený – server odpovedá agentom raz za hodinu.

Preťažený – server agentom neodpovedá.

Oznámenia

Oznámenie

Vyberte oznámenie pre tento filter. Ak nevyberiete žiadnu úlohu, budú vyhodnocované všetky úlohy.

Oznámenie je zapnuté

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie, oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedno z vybraných oznámení (filter Oznámenie) vypnuté.

Oznámenie je platné

Vyberte možnosť Áno alebo Nie. Ak vyberiete možnosť Nie, oznámenie sa odošle v prípade, ak bude aspoň jedno z vybraných oznámení (filter Oznámenie) neplatné.