ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Udalosti na spravovaných počítačoch alebo skupinách

Táto možnosť je použitá pre oznámenia, ktoré sa netýkajú dynamickej skupiny, ale systémových udalostí filtrovaných z protokolu udalostí. Vyberte kategóriu protokolov, na základe ktorej bude oznámenie vytvorené, a logický operátor pre filtre.

Kategória – vyberte si z nasledujúcich kategórií udalostí:

Detekcia firewallom

Detekcia antivírusom

Kontrola

HIPS

Upozornenia nástroja ESET Inspect

Blokovaný súbor

Počítač pripojený prvýkrát

Identita počítača obnovená

Bola vytvorená otázka na klonovanie počítača

Nájdený nový MSP zákazník

V sekcii Nastavenia > Filtrovať sa nachádza zoznam dostupných udalostí, ktorý sa mení v závislosti od zvolenej kategórie. Hodnoty vo filtroch sú porovnávané priamo s udalosťami odoslanými od klientov. Neexistuje žiadny ohraničený zoznam dostupných hodnôt.

Monitorované statické skupiny – kliknite na možnosť Vybrať alebo Vytvoriť novú skupinu a zvoľte statické skupiny, aby ste zúžili okruh monitorovaných zariadení, o ktorých chcete byť informovaný. Ak nevyberiete žiadne statické skupiny, budete dostávať oznámenia o všetkých zariadeniach, ku ktorým máte prístup.

Preskočiť potlačené zariadenia – po zvolení tejto možnosti nebudete dostávať oznámenia zo zariadení, ktoré sú označené ako potlačené (v oznámeniach nebudú uvedené potlačené zariadenia).

Nastavenia

V sekcii Nastavenia vyberte Operátor a hodnoty pre filter (Filtrovať podľa). Vybrať môžete len jeden operátor a všetky hodnoty budú vyhodnocované spolu pomocou daného operátora. Kliknite na Pridať filter pre pridanie novej hodnoty pre filter.