Priradenie klientskej úlohy ku skupine

Kliknite na Počítače, vyberte Statickú alebo Dynamickú skupinu a kliknite na ikonu gear_icon > Úlohy > add_new_default Nová úloha. Následne sa zobrazí Sprievodca vytvorením novej klientskej úlohy.

admin_assign_task_group