ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny sú v podstate filtre, ktoré sú založené na stave počítačov. Na jeden počítač môžu byť aplikované rôzne filtre, preto môže byť zaradený do viacerých dynamických skupín. To je rozdiel oproti statickým skupinám, kde môže byť počítač len v jedinej skupine.

Dynamické skupiny sú usporiadané automaticky, na základe špecifických podmienok. Nato, aby sa počítač stal členom dynamickej skupiny, musí splniť určité podmienky definované v šablóne dynamickej skupiny. Každá šablóna sa skladá z niekoľkých pravidiel. Tieto pravidlá môžete definovať pri vytváraní novej šablóny. Ak počítač nespĺňa podmienku skupiny, bude zo skupiny odstránený. Ak počítač spĺňa podmienku skupiny, bude pridaný do skupiny.

Spôsobilosť zariadení na zaradenie do dynamických skupín je vyhodnocovaná vždy, keď sa prihlásia do nástroja ESET PROTECT. Akonáhle stav zariadenia zodpovedá hodnotám definovaným v šablóne dynamickej skupiny, počítač bude automaticky pridaný do danej skupiny. Počítače sú filtrované na strane agenta, takže na server nie sú odosielané žiadne dodatočné informácie. Agent rozhoduje o tom, do ktorej dynamickej skupiny klient patrí a na server odosiela len svoje rozhodnutie.


note

Pokiaľ klientske zariadenie nie je pripojené (napr. je vypnuté), jeho členstvo v dynamických skupinách nie je aktualizované. Keď sa zariadenie opäť pripojí, dôjde k aktualizácii jeho členstva v dynamických skupinách.

Po inštalácii nástroja ESET PROTECT sú k dispozícii prednastavené dynamické skupiny. V prípade potreby môžete vytvoriť vlastné dynamické skupiny. Sú na to 2 spôsoby:

Vytvoriť šablónu a až potom vytvoriť dynamickú skupinu.

Vytvoriť novú šablónu pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

Dynamické skupiny môžete používať v rôznych častiach ESET PROTECT. Je možné k nim priradiť politiky (prečítajte si viac o uplatňovaní politík) alebo pripraviť úlohy pre všetky počítače v skupine.

Dynamická skupina môže byť podskupinou statickej skupiny alebo ďalších dynamických skupín. Statickú skupinu však nie je možné presunúť do dynamickej skupiny. Všetky dynamické skupiny pod určitou statickou skupinou môžu filtrovať len zariadenia zaradené v nadradenej statickej skupine. Ak sa dynamická skupina nachádza v inej dynamickej skupine, filtruje výsledky nadradenej dynamickej skupiny. Po vytvorení môžete dynamickú skupinu v rámci stromovej štruktúry presúvať.

Správa dynamických skupín je dostupná prostredníctvom akcií so skupinami.