ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Prehľad úloh

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.


important

Na spustenie klientskych úloh musíte vytvoriť spúšťač.

ct_drill_down

Kliknite na úlohu pre zobrazenie kontextového menu:

details_default Zobraziť podrobnosti

Zobrazenie podrobností úlohy: súhrnné informácie, spúšťania, spúšťače (podrobnosti spúšťača sú dostupné len pre klientske úlohy).

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

play_default Vykonania

Len klientske úlohy: môžete vybrať jednotlivé výsledky vykonaní úloh a vykonať v prípade potreby ďalšie akcie. Bližšie informácie nájdete v časti Podrobnosti úlohy.

icon_triggers Spúšťače

Len klientske úlohy: Pozrite si zoznam spúšťačov pre vybranú klientsku úlohu.

edit_default Upraviť

Úprava vybranej úlohy. Úprava existujúcej úlohy je užitočná vtedy, keď potrebujete vykonať iba menšie zmeny. V prípade úloh, ktoré sú odlišné od preddefinovaných úloh do väčšej miery, odporúčame vytvoriť si úplne novú, vlastnú úlohu.

duplicate_default Duplikovať

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť novú úlohu na základe označenej úlohy, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikovanú úlohu nový (odlišný) názov.

play_default Spustiť teraz

Len serverové úlohy: spustenie vybranej serverovej úlohy.

restart_default Spustiť na

Len klientske úlohy: pridajte nový spúšťač a vyberte cieľové počítače alebo skupiny pre túto klientsku úlohu.

manage_default Znovu spustiť pri zlyhaní

Len klientske úlohy: Vytvorí sa nový spúšťač, pričom všetky počítače, na ktorých bolo počas predošlého spustenia úlohy zaznamenané zlyhanie, budú nastavené ako ciele. Môžete upraviť nastavenia úlohy alebo kliknúť na Dokončiť a úloha bude spustená bez zmien.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie zvolenej úlohy.

Ak je úloha vymazaná po tom, ako bola vytvorená, avšak predtým, ako bolo naplánované jej spustenie, úloha bude vymazaná a nebude nikdy spustená.

Ak je úloha vymazaná po tom, ako bolo naplánované jej spustenie, dôjde k jej vykonaniu, avšak príslušné informácie sa vo Web Console nezobrazia.

move_default Prístupová skupina

Umožňuje presunúť úlohu do inej statickej skupiny.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.