Główny do klonowania

Kliknięcie opcji Wirtualizacja > Zaznacz jako Wzorzec klonowania w szczegółach komputera powoduje wyświetlenie następującego okna:

master_for_cloning

ESET zaleca wybranie jednej z opcji obsługi tożsamości sklonowanych komputerów przed utworzeniem puli VDI:

Utwórz nowe komputery — patrz opcja Za każdym razem utwórz nowy komputer.

Dopasuj do istniejących komputerów — patrz opcja Za każdym razem dopasuj do istniejącego komputera.

Jeśli nie używasz klonów błyskawicznych VMware lub katalogów komputerów Citrix XenCenterXenServer, pomiń ustawienia wzorca nazewnictwa VDI i kliknij Zapisz.


note

Można zmienić ustawienia źródła klonowania później w sekcji szczegółów komputera:

Dostosuj ustawienia, klikając ikonę koła zębatego gear_icon na kafelku Wirtualizacja.

Usuń ustawienia, klikając pozycję Wirtualizacja > Cofnij oznaczenie jako źródło klonowania.

ESET PROTECT obsługuje wzorce nazewnictwa VDI:

Klony błyskawiczne VMware Horizon 8.x

Katalogi komputerów Citrix XenCenter/XenServer 8+

Jeśli skonfigurujesz klony błyskawiczne VMware lub katalogi komputerów Citrix XenCenter/XenServer, wprowadź ustawienia wzorca nazewnictwa VDI:

1.Zaznacz pole wyboru Identyfikowanie sklonowanych urządzeń według wzorca nazewnictwa VDI.
 

2.Wpisz Wzorzec nazewnictwa VDI dla sklonowanych urządzeń.


important

Wzorzec nazewnictwa VDI

ESET PROTECT rozpoznaje tylko klony o nazwach pasujących do wzorca nazewnictwa ustawionego w środowisku VDI:

VMWare — wzorzec nazewnictwa VDI musi posiadać określony element zastępczy dla unikatowego numeru {n} generowanego przez infrastrukturę VDI, na przykład VM-instant-clone-{n}. Więcej informacji na temat wzorców nazewnictwa można znaleźć w dokumentacji VMware..

Citrix XenCenter/XenServer — użyj skrótu # w schemacie nazewnictwa katalogu komputerów VM-office-##. Więcej informacji na temat schematu nazewnictwa można znaleźć w dokumentacji Citrix.

Kliknij Dodaj nowy, aby dodać więcej wzorów nazewnictwa VDI.

3.Kliknij przycisk Dalej.


note

Można zmienić ustawienia źródła klonowania później w sekcji szczegółów komputera:

Dostosuj ustawienia, klikając ikonę koła zębatego gear_icon na kafelku Wirtualizacja.

Usuń ustawienia, klikając pozycję Wirtualizacja > Cofnij oznaczenie jako źródło klonowania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z klonem VDI, wykonaj czynności z zakresu Rozwiązywania problemów z VDI.