Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Oprogramowanie Safetica

Co to jest Safetica

Safetica to zewnętrzna firma programistyczna i członek ESET Technology Alliance. Safetica dostarcza rozwiązanie zabezpieczające przed utratą danych, które uzupełnia rozwiązania zabezpieczające ESET. Główne funkcje oprogramowania Safetica obejmują:

Zapobieganie utracie danych — monitorowanie wszystkich dysków twardych, napędów USB, przesyłania plików w sieci, e-maili oraz drukarek, jak również dostępu aplikacji do plików

Raportowanie i blokowanie aktywności — dotyczy operacji na plikach, witryn, e-maili, wiadomości z komunikatorów, wykorzystania aplikacji i wyszukiwanych słów kluczowych

Jak działa Safetica

Safetica uruchamia agenta (Safetica Endpoint Client) na odpowiednich punktach końcowych i utrzymuje z nimi regularne połączenia poprzez serwer (Safetica Management Service). Serwer tworzy bazę danych aktywności stacji roboczych i dostarcza nowe polityki i zasady ochrony danych do każdej stacji.

Integracja oprogramowania Safetica w rozwiązaniu ESET PROTECT

Agent ESET Management wykrywa i zgłasza oprogramowanie Safetica jako oprogramowanie ESET w obszarze Szczegóły komputera > Zainstalowane aplikacje. Konsola internetowa ESET PROTECT będzie aktualizować agenta Safetica, jeśli pojawi się nowa wersja.

Wdrożenie agenta Safetica

Agenta Safetica można wdrożyć bezpośrednio z konsoli internetowej ESET PROTECT z repozytorium oprogramowania ESET przy użyciu zadania Instalacja oprogramowania i przez wpisanie STSERVER=Server_name do parametrów instalacji (Server_name to nazwa hosta/adres IP serwera, na którym zainstalowana jest usługa zarządzania Safetica).

Można też zainstalować agenta Safetica za pomocą Zadania klienta — Uruchomienie polecenia.

arrow_down_business Korzystanie z zadania Uruchomienie polecenia

Uaktualnianie Safetica agenta

Aby zainstalować agenta Safetica na zarządzanym komputerze, należy otworzyć Szczegóły komputera > Zainstalowane aplikacje > wybrać agenta Safetica i kliknąć Aktualizacja produktów ESET.

Odinstaluj agenta Safetica

Aby odinstalować agenta Safetica z zarządzanego komputera, należy otworzyć Szczegóły komputera > Zainstalowane aplikacje > wybrać agenta Safeticai kliknąć Odinstalowywanie.