Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Aktualizacja składników innych firm

Oprócz składników ESET ESET PROTECT używa składników innych firm, które mogą stać się nieaktualne i wymagać ręcznej aktualizacji.

W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Szybkie łącza > Nieaktualne składniki, aby wyświetlić nieaktualne składniki innych firm.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT nie zgłasza nieaktualnych składników innych firm.

ESET PROTECT zgłasza wersje starsze niż wymienione poniżej jako nieaktualne:

Komponent stron trzecich:

Wersja:

Microsoft SQL Server

2019 (wersja 15.0.4223.0)1

MySQL

8.0.0.0

System operacyjny2

Windows Server 2016

Apache Tomcat

9.0.62

Java

17.0

1 Określ swoją wersję i edycję programu SQL Server Database Engine i zainstaluj najnowszą aktualizację zbiorczą.

2 ESET PROTECT nie zgłasza nieaktualnego systemu operacyjnego Linux.

Postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji składników innych firm:

Serwer bazy danych

System operacyjny

Serwer Apache Tomcat

Java Runtime Environment

Serwer proxy Apache HTTP