Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Często zadawane pytania

Lista pytań

1.Jak naprawić błąd „Zalogowanie nie powiodło się: błąd połączenia ze stanem „Nie połączony”?

2.Do czego służy grupa „Zgubione i znalezione”?

3.Jak utworzyć profil podwójnej aktualizacji?

4.Jak odświeżyć informacje na stronie lub w sekcji strony bez odświeżania całego okna przeglądarki?

5.Jak wykonać instalację cichą agenta ESET Management?

6.Narzędzie RD Sensor nie wykrywa wszystkich klientów w sieci.

7.Jak zresetować liczbę aktywnych wykryć wyświetlanych w programie ESET PROTECT po usunięciu wykryć?

8.Jak ustawić wyrażenie CRON dla interwału połączenia agenta ESET Management?

9.Jak utworzyć nową grupę dynamiczną na potrzeby wdrożenia automatycznego?

10. Jaki format powinien mieć importowany plik z listą komputerów do dodania do serwera ESET PROTECT?

11. Przy użyciu jakich certyfikatów stron trzecich można podpisywać certyfikaty ESET PROTECT?

12. Jak zresetować hasło administratora konsoli internetowej (hasło wprowadzone podczas instalacji systemu operacyjnego Windows)?

13. Jak zresetować hasło administratora konsoli internetowej (wprowadzone podczas instalacji systemu Linux)?

14. Jak należy rozwiązywać problemy, gdy narzędzie RD Sensor ich nie wykrywa?

15. Dlaczego nie widać elementów w oknie Szablony grup dynamicznych?

16. Dlaczego nie widać żadnych informacji w oknie Panel kontrolny?

17. Jak mogę uaktualnić mój produkt zabezpieczający ESET?

18. Jak mogę zmienić przyrostek w adresie konsoli internetowej


 

Jak naprawić błąd „Zalogowanie nie powiodło się: błąd połączenia ze stanem „Nie połączony”?

Należy sprawdzić, czy uruchomiona jest usługa serwera ESET PROTECT lub usługa Microsoft SQL Server. Jeśli nie, należy ją uruchomić. Jeśli nie, należy ją uruchomić. Jeśli usługa ta działa, należy ją uruchomić ponownie, odświeżyć konsolę internetową i spróbować zalogować się ponownie. Więcej informacji zawiera sekcja Rozwiązywanie problemów — logowanie.

 

Do czego służy grupa „Zgubione i znalezione”?

W tej grupie jest automatycznie wyświetlany każdy komputer, który łączy się z serwerem ESET PROTECT i nie jest członkiem grupy statycznej. Z tą grupą oraz z zawierającymi ją komputerami można pracować tak samo jak z komputerami w każdej innej grupie statycznej. Nazwę tej grupy można zmienić, a samą grupę można przenieść pod inną grupę, jednak nie można jej usunąć.

 

Jak utworzyć profil podwójnej aktualizacji?

Szczegółowe instrukcje zawiera ten artykuł w bazie wiedzy firmy ESET.

 

Jak odświeżyć informacje na stronie lub w sekcji strony bez odświeżania całego okna przeglądarki?

Należy kliknąć opcję Odśwież w menu kontekstowym w prawym górnym rogu strony.

 

Jak wykonać instalację cichą agenta ESET Management?

Instalację cichą można wykonać następującymi metodami:

Skrypt GPO lub SCCM

Zadanie wdrażania agenta

ESET Remote Deployment Tool

 

Narzędzie RD Sensor nie wykrywa wszystkich klientów w sieci.

Narzędzie RD Sensor pasywnie nasłuchuje komunikację w sieci. Komputery, które się nie komunikują, nie są wyświetlane w tym narzędziu. Należy sprawdzić ustawienia DNS, aby upewnić się, że problemy z wyszukiwaniem DNS nie zapobiegają komunikacji.

 

Jak zresetować liczbę aktywnych wykryć wyświetlanych w programie ESET PROTECT po usunięciu wykryć?

Aby zresetować liczbę aktywnych wykryć, należy uruchomić pełne skanowanie (skanowanie dokładne) przy użyciu programu ESET PROTECT na komputerach docelowych. Jeśli wyleczono wykrycie ręcznie, można je oznaczyć jako rozwiązane.

 

Jak ustawić wyrażenie CRON dla interwału połączenia agenta ESET Management?

Wyrażenia CRON można użyć w elemencie P_REPLICATION_INTERVAL.

Domyślne to „R R/20 * * * ? *” Oznacza ono, że połączenie jest realizowane w losowej sekundzie (R=0-60) co dwudziestej losowej minuty (na przykład 3, 23, 43 lub 17, 37, 57). Wartości losowych należy używać na potrzeby równoważenia obciążenia w czasie. Oznacza to, że każdy agent ESET Management łączy się w różnym (losowym) czasie. W przypadku użycia dokładnego wyrażenia CRON, na przykład „0 * * * * ? *”, wszystkie agenty z tym ustawieniem łączą się w tym samym czasie (co każdą pełną minutę — 00 sekund), powodując wystąpienie obciążeń szczytowych na serwerze. Więcej informacji zawiera sekcja Interwał wyrażenia CRON.

 

Jak utworzyć nową grupę dynamiczną na potrzeby wdrożenia automatycznego?

Szczegółowe instrukcje zawiera ten artykuł w bazie wiedzy.

 

Jaki format powinien mieć importowany plik z listą komputerów do dodania do serwera ESET PROTECT?

Plik ten powinien zawierać następujące wiersze:

Wszystkie\Grupa_1\Grupa_N\Komputer_1
Wszystkie\Grupa_1\Grupa_M\Komputer_X
Wszystkie to wymagana nazwa grupy głównej.

 

Przy użyciu jakich certyfikatów stron trzecich można podpisywać certyfikaty ESET PROTECT?

Certyfikat musi być certyfikatem urzędu certyfikacji (lub pośredniego urzędu certyfikacji) z flagą 'keyCertSign' z ograniczenia 'keyUsage'. Oznacza to, że przy jego użyciu można podpisywać inne certyfikaty.

 

Jak zresetować hasło administratora konsoli internetowej (hasło wprowadzone podczas instalacji systemu operacyjnego Windows)?

Hasło można zresetować, uruchamiając instalator serwera i wybierając pozycję Napraw. Jeśli podczas tworzenia bazy danych nie został użyty tryb uwierzytelniania systemu Windows, potrzebne może być hasło do bazy danych serwera ESET PROTECT. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy na ten temat.


important

Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre opcje naprawy mogą spowodować usunięcie zapisanych danych.

Zresetowanie hasła powoduje wyłączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

 

Jak zresetować hasło administratora konsoli internetowej (wprowadzone podczas instalacji systemu Linux)?

Jeśli inny użytkownik w programie ESET PROTECT ma wystarczające uprawnienia, zresetowanie hasła konta administratora powinno być możliwe. Jednak jeśli hasło administratora to jedyne hasło (utworzone przy instalacji) w systemie, nie można zresetować tego hasła. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy na ten temat.

 

Jak należy rozwiązywać problemy, gdy narzędzie RD Sensor ich nie wykrywa?

Jeśli system operacyjny zostanie wykryty jako urządzenie sieciowe, program ESET PROTECT nie otrzyma informacji o tym, że jest to komputer. Urządzenia sieciowe (drukarki, routery) są filtrowane. Narzędzie RD Sensor zostało skompilowane przy użyciu biblioteki libpcap version 1.3.0. Drugim wymaganiem jest sieć z połączeniem mostkowym z maszyny wirtualnej, na której zainstalowano narzędzie RD Sensor. Jeśli te wymagania zostały spełnione, należy uruchomić narzędzie nmap z opcją wykrywania systemu operacyjnego (http://nmap.org/book/osdetect-usage.html), aby zobaczyć, czy przy jego użyciu można wykryć system operacyjny na komputerze.

 

Dlaczego nie widać elementów w oknie Szablony grup dynamicznych?

Prawdopodobnie użytkownicy nie mają wystarczających uprawnień. Użytkownicy widzą szablony, jeśli znajdują się one w grupie statycznej, do której przyznano im co najmniej uprawnienie Odczyt do obszaru Szablony grup dynamicznych.

 

Dlaczego nie widać żadnych informacji w oknie Panel kontrolny?

Prawdopodobnie użytkownicy nie mają wystarczających uprawnień. Aby wyświetlać dane, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do komputerów oraz panelu kontrolnego. Należy zapoznać się z przykładowym zestawem uprawnień.

 

Jak mogę uaktualnić mój produkt zabezpieczający ESET?

Należy użyć zadania Instalacja oprogramowania i wybrać produkt do aktualizacji.

 

Jak mogę zmienić przyrostek w adresie konsoli internetowej?

Jeśli adres konsoli internetowej to na przykład 10.1.0.5/era i chcesz zmienić przyrostek era, nie zmieniaj nazwy folderu. Nie zalecamy zmiany adresu, ale w razie takiej konieczności utwórz link w folderze webapps z inną nazwą.

Na przykład w systemie Linux lub na urządzeniu wirtualnym możesz użyć następującego polecenia:
ln -sf /var/lib/tomcat/webapps/era/ /var/lib/tomcat/webapps/esmc

Po wykonaniu polecenia w terminalu konsola internetowa będzie dostępna również pod adresem 10.1.0.5/esmc (zmień adres IP na własny).