Reguły kontroli dostępu do stron internetowych

Użyj polityki Kontrola dostępu do stron internetowych, aby określić listę adresów URL dla trzech różnych kategorii:

Czarna lista — adres URL jest blokowany bez opcji dostępu

Biała lista — zezwalaj na dostęp do adresu URL

Ostrzeżenie — ostrzega użytkownika o adresie URL, ale daje opcję dostępu

Każdą z tych sekcji można zarządzać za pomocą następujących działań:

Dodaj — dodaj nowy rekord z określonym adresem URL

Edytuj — edytuj istniejący adres URL

Usuń — usuń istniejący raport adresu URL

Import — importowanie listy nowych adresów URL do kategorii

Eksport — eksportowanie listy adresów URL z wybranej kategorii


note

W przypadku reguł, które kontrolują dostęp do danej witryny, wpisz pełny adres URL w polu URL.

W polu adresu URL można używać symboli specjalnych * (gwiazdki) i ? (znaku zapytania).

Podczas dodawania adresu domeny cała zawartość znajdująca się w tej domenie i wszystkich poddomenach (na przykład subdomain.domain.com) zostanie zablokowana lub dozwolona na podstawie wybranego działania.

Inną opcją jest zezwolenie/zablokowanie całego zestawu adresów URL na podstawie ich kategorii w regułach kategorii.

W oknie Reguły kategorii wybierz czynność dla określonej kategorii adresów URL i określ, która podkategoria ma być nią objęta:

Zezwalaj — zezwalaj na dostęp do adresu URL z wybranej kategorii

Blokuj — blokuj dostęp do adresu URL z wybranej kategorii

Ostrzeżenie — ostrzegaj użytkownika o adresie URL z wybranej kategorii