Zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego

Program ESET Endpoint Security dla systemu Android umożliwia administratorowi zarządzanie aktualizacjami systemu operacyjnego na zarządzanych urządzeniach z systemem Android.


note

Ta funkcja wymaga programu ESET Endpoint Security dla systemu Android w wersji 3.0, a urządzenie z systemem Android musi być zarejestrowane w trybie właściciela urządzenia.

Aby zarządzać aktualizacjami systemu operacyjnego na zarządzanych urządzeniach, utwórz nową politykę:

1.Kliknij kolejno opcje Polityki > Nowa polityka.

2.W obszarze Ustawienia wybierz pozycję ESET Endpoint Security for Android (2+).

3.W obszarze Zabezpieczenia urządzenia wybierz pozycję Zabezpieczenia urządzenia i włącz ustawienie Włącz zabezpieczenia urządzenia.

4.Aby aktywować funkcję zarządzania systemem operacyjnym, przejdź do pozycji Zarządzanie aktualizacjami systemu i włącz opcję Zarządzaj aktualizacjami systemu.

W tej sekcji możesz ustawić różne reguły aktualizacji systemu operacyjnego Android na zarządzanych urządzeniach z Androidem:

Zasady aktualizacji system:

oAutomatyczny: Aktualizacja systemu operacyjnego Android zostanie wykonana bezzwłocznie.

oUstalono okres: Aktualizacja systemu operacyjnego Android zostanie wykonana tylko podczas okna konserwacji określonego w ustawieniu Codzienne okno konserwacji.

oPrzełożone na 30 dni: Aktualizacja systemu operacyjnego Android zostanie wykonana 30 dni po dacie wydania.

Codzienny okres konserwacji: Ustaw określony czas przeprowadzania aktualizacji systemu operacyjnego na zarządzanym urządzeniu z Androidem.

Okresy zabronione: Określ wiele okresów, w których nie będzie można aktualizować urządzeń.