Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Etapy wdrożenia — program SCCM

Aby wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu obiektu SCCM, należy wykonać następujące kroki:

1.Umieść pliki instalacyjne .msi agenta ESET Management oraz plik install_config.ini w folderze udostępnionym.

folder_agent_deploy_sccm


important

Na komputerach klienckich niezbędne będą uprawnienia dostępu umożliwiające odczytywanie/wykonywanie plików w tym folderze udostępnionym.

fs_agent_deploy_config08

2.Otwórz konsolę programu SCCM i kliknij pozycję Biblioteka oprogramowania. W obszarze Zarządzanie aplikacjami kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Aplikacje i wybierz opcję Utwórz aplikację. Wybierz pozycję Instalator Windows (plik *.msi).

fs_agent_deploy_sccm

3.Wprowadź wszystkie niezbędne informacje dotyczące aplikacji i kliknij przycisk Dalej.

fs_agent_deploy_sccm02

4.Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację Agent ESET Management, kliknij kartę Typy wdrożeń, wybierz jedyny dostępny tam typ wdrożenia, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

fs_agent_deploy_sccm04

5. Kliknij kartę Wymagania, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Z menu rozwijanego Warunek wybierz pozycję System operacyjny, z menu rozwijanego Operator wybierz pozycję Jeden, a następnie wybierz systemy operacyjne, w których przeprowadzisz instalację, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć pozostałe okna i zapisać wprowadzone zmiany.

fs_agent_deploy_sccm06

fs_agent_deploy_sccm07

6. W obszarze Biblioteka oprogramowania w programie System Center kliknij nową aplikację prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję Dystrybuuj zawartość. W celu ukończenia wdrażania aplikacji wykonaj instrukcje wyświetlane w postaci monitów w kreatorze wdrażania oprogramowania.

fs_agent_deploy_sccm08

fs_agent_deploy_sccm09

fs_agent_deploy_sccm10

7. Kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wdróż. Skorzystaj z kreatora i wybierz kolekcję oraz miejsce docelowe, w którym chcesz wdrożyć agenta.

fs_agent_deploy_sccm11

fs_agent_deploy_sccm12

fs_agent_deploy_sccm13

fs_agent_deploy_sccm14

fs_agent_deploy_sccm15

fs_agent_deploy_sccm16

fs_agent_deploy_sccm17

fs_agent_deploy_sccm18