Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wdrażanie zdalne


important

W przypadku wdrażania zdalnego należy upewnić się, że wszystkie komputery klienckie mają połączenie z internetem.

Wdrażanie zdalne można przeprowadzić na następujące sposoby:

ESET Remote Deployment Tool — umożliwia wdrażanie pakietów agenta i instalatora produktu zabezpieczającego ESET ESET Management utworzonych w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Obiekt GPO (Group Policy Object) oraz narzędzie SCCM (System Center Configuration Manager)Użyj tej opcji do masowego wdrażania agenta ESET Management na komputerach klienckich.

Zadanie serwera Wdrażanie agenta — metoda alternatywna dla wdrożenia przy użyciu obiektu GPO i programu SCCM.

W przypadku wystąpienia problemów podczas zdalnego wdrażania agenta ESET Management (jeśli zadanie serwera Wdrożenie agenta nie powiedzie się) należy zapoznać się z następującymi zasobami:

Rozwiązywanie problemów — wdrażanie agenta

Rozwiązywanie problemów — połączenie agenta

Przykładowe scenariusze wdrażania agenta ESET Management

Zdalne wdrożenie i uprawnienia

Aby zezwolić użytkownikowi na tworzenie instalatorów GPO lub skryptów SCCM, należy skonfigurować jego uprawnienia zgodnie z przykładem.

Do wdrażania agenta za pomocą zadania serwera są wymagane następujące uprawnienia:

Uprawnienie Zapis do obszaru Grupy i komputery, w którym jest wykonywane wdrożenie

Uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty z dostępem do grupy statycznej zawierającej certyfikaty.

Uprawnienie Użycie do obszaru Wdrażanie agenta w sekcji Zadania serwera i elementy wyzwalające