Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Utwórz nowy urząd certyfikacji

W celu utworzenia nowego urzędu certyfikacji przejdź kolejno do opcji Więcej > Urzędy certyfikacji i kliknij opcje Czynność > add_new_defaultNowy u dołu strony.

Urząd certyfikacji

W polu Opis wprowadź opis urzędu certyfikacji i wybierz hasło. Hasło powinno składać się z co najmniej 12 znaków.

Atrybuty (Podmiot)

1.W polu Nazwa pospolita wprowadź nazwę urzędu certyfikacji. Wybierz unikatową nazwę, by umożliwić odróżnienie poszczególnych urzędów certyfikacji. Opcjonalnie możesz wprowadzić dane opisowe dotyczące urzędu certyfikacji.

2.Wprowadź wartości w polach Ważność od oraz Wartość do, aby zapewnić ważność certyfikatu.


note

W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych podczas instalacji komponentów oprogramowania ESET PROTECT wartość pola Ważność to 2 dni przed utworzeniem certyfikatu.

W przypadku wszystkich certyfikatów i urzędów certyfikacji utworzonych w konsoli internetowej ESET PROTECT wartość pola Ważność to 1 dzień przed utworzeniem certyfikatu. Powodem jest uwzględnienie wszystkich możliwych różnic czasu między systemami, których to dotyczy.

Na przykład urząd certyfikacji i certyfikat utworzone 12 stycznia 2017 roku podczas instalacji mają wstępnie zdefiniowaną wartość pola Ważność od 00:00:00 10 stycznia 2017 roku, a urząd certyfikacji i certyfikat utworzone 12 stycznia 2017 roku w konsoli internetowej ESET PROTECT mają wstępnie zdefiniowaną wartość pola Ważność od 00:00:00 11 stycznia 2017 roku.

3.Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać nowy urząd certyfikacji. Zostanie on dodany do listy urzędów certyfikacji w obszarze Więcej > Urzędy certyfikacji i będzie gotowy do użytku. Urząd certyfikacji jest tworzony w grupie domowej użytkownika dokonującego tej czynności.

create_a_new_cert_authority

Aby zarządzać urzędem certyfikacji, zaznacz pole wyboru obok urzędu certyfikacji na liście i skorzystaj z menu kontekstowego (kliknij urząd certyfikacji lewym przyciskiem myszy) lub użyj przycisku Czynność u dołu strony. Dostępne opcje to:Importuj klucz publiczny i Eksportuj klucz publiczny oraz Edytuj urząd certyfikacji.