Żądanie dziennika programu SysInspector (tylko system Windows)

Zadanie Żądanie dziennika programu SysInspector umożliwia zażądanie dziennika programu SysInspector od produktu zabezpieczającego klienta.


note

Program ESET SysInspector działa tylko na komputerach z systemem Windows.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie. To zadanie można uruchomić również z elementu Komputery > kliknij komputer > Szczegóły > Dzienniki > Żądania dzienników (tylko system Windows).

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Przechowuj dziennik na kliencie — tę opcję należy wybrać, jeśli dziennik programu SysInspector ma być przechowywany zarówno na kliencie, jak i na serwerze ESET PROTECT. Jeśli na przykład na kliencie zainstalowany jest program ESET Endpoint Security, dziennik jest zwykle zapisany w lokalizacji C:\Program Data\ESET\ESET Security\SysInspector.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.

Po zakończeniu zadania na liście dzienników ESET SysInspector pojawi się nowy wpis. Kliknij dziennik z listy, aby się z nim zapoznać.