Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET Management)

To zadanie spowoduje odinstalowanie agenta ESET Management z wybranych urządzeń docelowych. W przypadku wybrania komputera zadanie usunie agenta ESET Management. W przypadku wybrania urządzenia mobilnego zadanie spowoduje anulowanie rejestracji urządzenia w systemie MDM.


important

Po odinstalowaniu agenta ESET Management z komputera klienckiego urządzenie przestaje być zarządzane przez produkt ESET PROTECT:

Produkt zabezpieczający firmy ESET może zachować pewne ustawienia po odinstalowaniu agenta ESET Management.

Jeśli agent jest chroniony hasłem, nie będzie można go odinstalować. Przed usunięciem urządzenia z grupy urządzeń zarządzanych zalecane jest przywrócenie niektórych ustawień, które nie mają być zachowane (np. ochrony hasłem) do ustawień domyślnych przy użyciu polityki.

Ponadto wszystkie zadania uruchomione na agencie zostaną porzucone. W zależności od replikacji następujący stan tego zadania w konsoli internetowej ESET PROTECT może nie być precyzyjnie wyświetlany: Uruchomiono, Zakończono lub Niepowodzenie.

Po odinstalowaniu agenta możesz zarządzać produktem zabezpieczającym za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu EGUI lub eShell.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.


note

Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.