Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Automatyczna aktualizacja agenta ESET Management

ESET PROTECT zapewnia automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych komputerach.

Wymagania dotyczące automatycznego uaktualniania agenta ESET Management

Agent ESET Management 8.1 i nowsze.

Automatyczne uaktualnienie agenta rozpoczyna pracę po zainstalowaniu serwera ESET PROTECT w wersji nowszej niż 8.1 (lub uaktualnieniu do wersji ESET PROTECT nowszej niż 8.1).

Jak działa automatyczna aktualizacja agenta ESET Management

Agent uaktualnia do najnowszej wersji, która jest zgodna z zainstalowanym serwerem ESET PROTECT. Ta wersja zazwyczaj odpowiada wersji zainstalowanego serwera ESET PROTECT (na przykład 9.1).

Automatyczne uaktualnianie agenta jest domyślnie włączone. Można go wyłączyć w obszarze Polityka agenta ESET Management > Aktualizacje > ustawić suwak opcji Włącz automatyczne uaktualnianie w pozycji wyłączonej.

Automatyczne uaktualnianie agenta ESET Management rozpoczyna się po około dwóch tygodniach od wydania nowszej wersji agenta ESET Management do repozytorium.


note

Gdy dostępna jest nowsza wersja agenta ESET Management, a automatyczne uaktualnienie jeszcze nie nastąpiło, można zainicjować uaktualnienie agenta ręcznie z poziomu Panel kontrolny > Stan wersji komponentu.

Alternatywnie można użyć zadania klienta Uaktualniania składników ESET PROTECT.

Automatyczne uaktualnianie ma na celu zapewnienie, że proces uaktualniania będzie przebiegał stopniowo na przestrzeni czasu, aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu sieci i zarządzanych komputerów.