Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie polityki włączania ochrony agenta ESET Management hasłem

Wykonaj poniższe działania, aby utworzyć nową politykę, która będzie wymuszać podanie hasła w celu zapewnienia ochrony agenta ESET Management. Gdy stosowane są ustawienia ochrony hasłem, nie można odinstalować ani naprawić agenta ESET Management bez podania hasła. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Ochrona agenta.

Podstawowe

W polu Nazwa wprowadź nazwę polityki. Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia

Wybierz pozycję Agent ESET Management z listy rozwijanej, rozwiń pozycję Ustawienia zaawansowane, przejdź do obszaru Konfiguracja i wpisz hasło w polu Ustawienia ochrony hasłem. To hasło będzie wymagane przy próbie odinstalowania lub naprawienia agenta ESET Management na komputerze klienckim.


important

Pamiętaj, aby zapisać to hasło w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest ono niezbędne do odinstalowania agenta ESET Management na komputerze klienckim. Po zastosowaniu polityki Ustawienia ochrony hasłem nie jest dostępna inna standardowa metoda odinstalowania agenta ESET Management bez podania prawidłowego hasła.

Przypisywanie

Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

admin_pol_assign

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.


important

Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.

Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

select_targets

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).


note

Aby natychmiast zastosować politykę, można uruchomić czynność Wyślij sygnał wznowienia na obiektach docelowych w obszarze Komputery.