Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Utwórz nową grupę statyczną.

Aby utworzyć nową grupę statyczną, kliknij pozycję Komputery, wybierz ikonę koła zębatego gear_icon obok grupy statycznej i wybierz opcję Nowa grupa statyczna.

admin_create_new_sg

Podstawowe

Wprowadź nazwę i opis nowej grupy. Opcjonalnie możesz zmienić grupę nadrzędną. Domyślnie grupą nadrzędną jest grupa, która była zaznaczona w momencie rozpoczęcia tworzenia nowej grupy statycznej. Aby zmienić grupę nadrzędną, należy kliknąć opcję Zmień grupę nadrzędną i wybrać grupę nadrzędną z drzewa. Grupa nadrzędna nowej grupy statycznej musi być grupą statyczną. Grupa dynamiczna nie może zawierać grup statycznych. Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć nową grupę statyczną.

admin_new_static_group_wizard