ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Preimenovanje računala

Možete upotrijebiti zadatak Preimenuj računala za preimenovanje računala u FQDN format u sustavu ESET PROTECT. Možete upotrijebiti postojeći zadatak servera koji je prema standardnim postavkama dio ESET PROTECT instalacije. Ako je naziv klijentskog uređaja različit od onog navedenog u pojedinostima uređaja, pokretanje ovog zadatka može vratiti ispravni naziv.

Ovaj zadatak automatski preimenuje sinkronizirana računala u grupi Izgubljeno i pronađeno svakoga sata.

Da biste stvorili novi zadatak servera, kliknite Zadaci > Novo > add_new_defaultZadatak servera ili odaberite željenu vrstu zadatka s lijeve strane i kliknite Novo > add_new_defaultZadatak servera.

Osnovno

U odjeljku Osnovno unesite osnovne informacije o zadatku, primjerice naziv i opis (neobavezno). Kliknite Odaberi oznake da biste dodijelili oznake.
Na padajućem izborniku Zadatak odaberite vrstu zadatka koju želite stvoriti i konfigurirati. Ako ste odabrali određenu vrstu zadatka prije stvaranja novog zadatka, Zadatak je unaprijed odabran na temelju prethodnog odabira. Zadatak (pogledajte popis svih zadataka) definira postavke i ponašanje zadatka.

Također možete odabrati među sljedećim postavkama okidača zadatka:

Pokreni zadatak odmah nakon završetka – odaberite ovu opciju da se zadatak automatski pokrene kada kliknete Završi.

Konfiguriraj okidač – odaberite ovu opciju da biste aktivirali odjeljak Okidač, u kojem možete konfigurirati postavke okidača.

Da biste postavili okidač kasnije, ostavite potvrdne okvire neoznačene.

Postavke

Naziv grupe – odaberite statičku ili dinamičku grupu ili stvorite novu statičku ili dinamičku grupu za preimenovana računala.

Preimenuj na temelju:

Naziv računala – svako se računalo na lokalnoj mreži identificira prema jedinstvenom nazivu računala.

FQDN računala (potpuno kvalificirani naziv domene) – započinje nazivom hosta i nastavlja se nazivima domene sve do naziva domene najviše razine.

Razrješenje sukoba naziva izvršit će se za računala koja su već prisutna u sustavu ESET PROTECT (naziv računala mora biti jedinstven) i ona koja su dodana sinkronizacijom. Provjere se odnose samo na nazive računala izvan podstabla koje se sinkronizira.

Okidač

Odjeljak Okidač sadrži informacije o jednom okidaču ili više okidača koji bi pokretali zadatak. Svaki zadatak servera može imati najviše jedan okidač. Svaki okidač može pokrenuti samo jedan zadatak servera. Ako opcija Konfiguriraj okidač nije odabrana u odjeljku Osnovno, okidač se ne stvara. Zadatak se može stvoriti bez okidača. Takav se zadatak kasnije može pokrenuti ručno ili mu se može dodati okidač.

Napredne postavke – regulacija

Postavljanjem regulacije možete postaviti napredna pravila za stvoreni okidač. Postavljanje regulacije nije obavezno.

Sažetak

Ovdje se prikazuju sve konfigurirane opcije. Provjerite postavke i kliknite Završi.

U stavci Zadaci možete vidjeti traku indikatora napretka, ikonu statusa i pojedinosti za svaki stvoreni zadatak.