ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Postavljanje novog certifikata ESET PROTECT servera

Certifikat vašeg ESET PROTECT servera stvara se tijekom instalacije i distribuira ESET Management agentima i ostalim komponentama kako bi se omogućila njihova komunikacija s ESET PROTECT serverom. Ako je potrebno, ESET PROTECT server možete konfigurirati da koristi drugi certifikat ravnopravnog računala. Možete koristiti certifikat ESET PROTECT servera (generiran automatski tijekom instalacije) ili Prilagođeni certifikat. Certifikat ESET PROTECT servera potreban je za sigurnu TLS vezu i autorizaciju. Certifikat servera koristi se kako bi se osiguralo da se ESET Management agenti i ESET PROTECT proxy serveri ne povezuju s neovlaštenim serverom.

1.Kliknite Više > Postavke > proširite odjeljak Veza, odaberite Promijeni certifikat.

server_settings

2.Odaberite jednu od dvije vrste certifikata ravnopravnih računala:

certifikat programa ESET Management – kliknite stavku Otvori popis certifikata i odaberite certifikat koji želite koristiti.

Prilagođeni certifikat – potražite svoj prilagođeni certifikat, a zatim kliknite U redu i Spremi. Ako je u tijeku migracija, odaberite .pfx datoteku certifikata ESET PROTECT servera koju ste izvezli sa starog ESET PROTECT servera.

server_settings_custom_certf

3.Ponovno pokrenite servis ESET PROTECT servera, pogledajte članak u našoj bazi znanja.