ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Lokalna instalacija agenta

Lokalna instalacija instalacijskog programa samo za agent

Instalacijski program samo za agent skripta je (.bat za Windows i .sh za Linux i macOS) koja sadrži sve potrebne informacije da bi klijentski uređaj preuzeo i instalirao ESET Management agent. Ako vršite instalaciju na uređaju sa sustavom Linux, provjerite ispunjava li uređaj sa sustavom Linux preduvjete.

Instalacijski program možete pokrenuti lokalno ili s izmjenjivog medija (primjerice, USB flash pogon).


important

Klijentsko računalo mora biti povezano na internet radi preuzimanja instalacijskog paketa agenta i povezivanja s ESET PROTECT serverom.

Možete ručno uređivati skriptu da biste podesili određene postavke prema potrebi. To preporučujemo samo naprednim korisnicima.

Lokalna instalacija cjelovitog instalacijskog programa

Cjeloviti instalacijski program sadrži ESET-ov sigurnosni program prema vašem odabiru i unaprijed konfiguriran instalacijski program za ESET Management agent.

Detaljne upute potražite u priručniku instalacijskog programa.