ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Dodavanje računala pomoću RD Sensora

Ako ne upotrebljavate AD sinkronizaciju, RD Sensor predstavlja najlakši način da pronađete neupravljana računala na mrežnoj strukturi. RD Sensor prati mrežu na kojoj je instaliran i prijavljuje programu ESET PROTECT informacije o tome kada se novi uređaj bez agenta poveže s mrežom.

U izvješćima idite na odjeljak Računala i kliknite izvješće o skrivenim računalima.

using_RD_sensor

U izvješću o skrivenim računalima na prikazuje se popis računala koja je pronašao RD Sensor. Možete podesiti informacije koje prijavljuje RD Sensor pomoću pravila za RD Sensor. Računala možete dodavati tako da kliknete računalo koje želite dodati ili možete koristiti opciju Dodaj sve prikazane stavke.

fs_rd_sensor_add_computer

Ako dodajete samo jedno računalo, možete se koristiti unaprijed zadanim nazivom ili navesti vlastiti (to je naziv za prikaz koji će se koristiti samo na ESET PROTECT web konzoli, a ne stvarni naziv hosta). Ako želite, možete dodati i opis. Ako računalo već postoji u ESET PROTECT mapi, bit ćete o tome obaviješteni i moći ćete odlučiti što želite učiniti s duplikatom. Dostupne opcije: Instaliraj agent, Preskoči, Pokušaj ponovno, Premjesti, Udvostruči ili Odustani. Nakon dodavanja računala otvorit će se skočni prozor s opcijom Instaliraj agent.

Ako kliknete Dodaj sve prikazane stavke, prikazat će se popis računala za dodavanje. Kliknite delete_default pored naziva dotičnog računala ako ga ne želite sada dodati u svoju ESET PROTECT mapu. Kada završite s uklanjanjem računala s popisa, kliknite Dodaj. Nakon što kliknete Dodaj, odaberite radnju koja će se poduzeti prilikom pronalaska duplikata (moguće je kraće čekanje ovisno o broju računala na popisu): Preskoči, Pokušaj ponovno, Premjesti, Udvostruči ili Odustani. Nakon što odaberete opciju, otvorit će se skočni prozor s opcijom Instaliraj agente za ta računala.

using_rd_sensor_add_all_displayed_items

Rezultati RD Sensora zapisuju se u dnevnik pod nazivom detectedMachines.log. On sadrži popis otkrivenih računala na vašoj mreži. Datoteku detectedMachines.log možete pronaći ovdje:

Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log