ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Daljinska instalacija


important

Za daljinske instalacije provjerite imaju li sva klijentska računala internetsku vezu.

Dostupna su dva načina provođenja daljinske instalacije:

ESET Remote Deployment Tool – ovaj alat vam omogućuje instalaciju instalacijskih paketa ESET Management agenta (i ESET-ovog sigurnosnog programa) stvorenih na ESET PROTECT web konzoli.

Objekt pravila grupe (GPO) i alat System Center Configuration Manager (SCCM)Ovu opciju upotrebljavajte za masovnu instalaciju ESET Management agenta na klijentska računala.

Zadatak servera Instalacija agenta – alternativa GPO-u i SCCM-u.

Ako naiđete na probleme tijekom daljinske instalacije ESET Management agenta (zadatak servera Instalacija agenta završava neuspješno), pogledajte sljedeće:

Otklanjanje poteškoća – instalacija agenta

Otklanjanje poteškoća – povezivanje agenta

Ogledni scenariji instalacije ESET Management agenta

Daljinska instalacija i dopuštenja

Ako želite dopustiti korisniku stvaranje instalacijskih programa GPO ili SCCM skripti, postavite njihova odobrenja tako da odgovaraju našem primjeru.

Sljedeća su dopuštenja potrebna za zadatak servera Instalacija agenta:

Dopuštenje za pisanje za grupe i računala gdje se pokreće instalacija

Dopuštenje upotrebe za certifikate s pristupom statičkoj grupi u kojoj se nalaze certifikati

Dopuštenje upotrebe za instalaciju agenta u odjeljku Zadaci i okidači servera