ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Prijava putem e-pošte

Ta je metoda idealna za masovnu prijavu mobilnih uređaja. Link za prijavu možete poslati bilo kojem broju uređaja putem e-pošte. Svaki će mobilni uređaj primiti jedinstven jednokratni token na temelju adrese e-pošte.


important

Obvezno je konfiguriranje SMTP servera za masovnu prijavu putem e-pošte. Idite na Više > Postavke, proširite odjeljak Napredne postavke i navedite pojedinosti SMTP servera.

1.Da biste dodali nove mobilne uređaje, idite na odjeljak Računala. Odaberite statičku grupu kojoj želite dodati mobilne uređaje i kliknite Dodaj novo > Mobilni uređaji.

2.Idite u odjeljak Osnovno.

3.Odaberite vrstu – odaberite Android ili iOS/iPadOS.

4.Distribucija – odaberite Pošalji e-poštu.

5.Nadređena grupa – ako nemate određenu statičku grupu za mobilne uređaje, preporučujemo da stvorite novu statičku grupu (možete je nazvati npr. Mobilni uređaji). Ako već imate grupu, kliknite Sve. Otvorit će se skočni prozor u kojem možete odabrati statičku grupu.

6.Prilagodi više postavki

oAutomatski će se odabrati Mobile Device Connector. Ako imate više od jednog MDC-a, odaberite FQDN MDC-a kojim se želite koristiti. Ako još nemate instaliran Mobile Device Connector, pogledajte upute za instalaciju u poglavljima Instalacija alata Mobile Device Connector – Windows ili Linux.

oLicenca – kliknite Odaberi i odaberite licencu koja će se upotrebljavati za aktivaciju. Za mobilni uređaj stvorit će se zadatak klijenta za aktivaciju programa. Uzet će se licenčna jedinica (jedna za svaki mobilni uređaj).

oOznake – odaberite ili dodajte odgovarajuće oznake da biste prepoznali mobilni uređaj.

7.Idite na Podešavanje programa.

8. Odaberite potvrdni okvir Prihvaćam uvjete primjene Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika i prihvaćam Pravila privatnosti. Pogledajte Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika (EULA), Uvjete korištenja i Pravila privatnosti za ESET-ove programe.

9.Idite na Popis.

10. Popis uređaja – navedite mobilne uređaje za prijavu. Da biste dodali mobilne uređaje, možete upotrijebiti sljedeće funkcije:

Dodaj – jedna stavka, morate ručno unijeti adresu e-pošte povezanu s mobilnim uređajem na koju će se poslati poruka e-pošte za prijavu. Ako dodijelite korisnika mobilnom uređaju tako da kliknete Upari s postojećim korisnikom i odaberete korisnika, adresa e-pošte će se zamijeniti onom navedenom na zaslonu Više > Korisnici računala. Ako želite dodati još jedan mobilni uređaj, ponovno kliknite Dodaj i pošaljite potrebne informacije.

Dodaj korisnika – uređaje možete dodati tako da označite odgovarajuće potvrdne okvire navedene na zaslonu Više > Korisnici računala. Kliknite Poništi uparivanje da biste ispravili popis mobilnih uređaja za prijavu. Nakon što poništite uparivanje dodijeljenog korisnika, taj će korisnik biti označen kao neuparen. Kliknite Upari da biste odabrali željenog korisnika za neupareni uređaj. Kliknite ikonu kante za smeće da biste uklonili stavku.

Uvezi CSV – metoda koja olakšava dodavanje velikog broja mobilnih uređaja. Prenesite .csv datoteku koja sadrži popis uređaja za dodavanje, pogledajte Uvezi CSV za više pojedinosti.

Zalijepi iz međuspremnika: – Uvezite prilagođeni popis adresa odvojenih prilagođenim graničnicima (ta funkcija radi slično uvozu CSV-a).


note

Preporučujemo vam da mobilnom uređaju dodijelite barem jednog korisnika. Ako želite upotrebljavati personalizirana pravila u sustavu iOS, korisnik mora biti dodijeljen uređaju.

Preporučujemo da navedete naziv uređaja u svakom unosu kada upotrebljavate metodu „Uvezi CSV”. To je naziv uređaja koji se prikazuje u odjeljku Računala. Ako polje Naziv uređaja ostavite prazno, adresa e-pošte upotrijebit će se umjesto njega i prikazati kao naziv uređaja pod Računala i Grupe. To može dovesti do zabune, pogotovo ako upotrijebite istu adresu e-pošte za prijavu više uređaja. Ta će se adresa e-pošte pojaviti više puta i onemogućiti vam razlikovanje uređaja.

11. Idite na Prijava.

12. Pretpregled e-pošte – unaprijed definirani predložak poruke sadrži pojedinosti potrebne za prijavu na strani korisnika. Upute se nalaze ispod sadržaja u poruci e-pošte za prijavu i sadržavat će naziv uređaja (ili adresu e-pošte) s linkom za prijavu (URL-om). Ako upotrebljavate jednu adresu e-pošte za prijavu više mobilnih uređaja, prikazat će se popis uređaja, svaki s dodijeljenim linkom za prijavu (URL-om). Također postoje upute koje korisnik mobilnog uređaja (sa sustavom iOS i Android) mora izvršiti da bi dovršio prijavu.

13. Kada kliknete Pošalji, na svaku će se adresu e-pošte poslati poruka e-pošte s odgovarajućim linkom za prijavu i uputama.

14. Da biste završili s prijavom mobilnih uređaja, slijedite navedene korake ili zatražite od korisnika/vlasnika mobilnih uređaja da sami provedu te korake:

Prijava uređaja sa sustavom Android

Prijava uređaja sa sustavom iOS