ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Dinamička grupa – određena verzija softvera uopće nije instalirana

Ovu dinamičku grupu možete upotrijebiti za otkrivanje nepostojanja ESET-ova sigurnosnog softvera na računalu. Postavke u ovom primjeru obuhvatit će računala na kojima se relevantni softver uopće ne nalazi ili računala sa softverom čija se verzija razlikuje od definirane.

Ova je grupa korisna jer vam omogućuje da izvršite zadatak instalacije softvera na ta računala ili u svrhu instalacije ili u svrhu nadogradnje. Možete koristiti različite operatore kao što su „sadrži” ili „ima prefiks”.

Kliknite Novi predložak pod stavkom Više > Predlošci dinamičke grupe.

Osnovno

Unesite Naziv i Opis za novi predložak dinamičke grupe.

Izraz

1.Odaberite logički operator u izborniku Operacija: NAND (najmanje jedan uvjet mora biti neistinit).

2.Kliknite + Dodaj pravilo i odaberite uvjet:

Instalirani softver > Naziv aplikacije > = (jednako) > ESET Endpoint Security

Instalirani softver > Verzija aplikacije > = (jednako) > 6.2.2033.0

Sažetak

Pregledajte konfigurirane postavke i kliknite Završi da biste stvorili predložak. Taj novi predložak dodat će se na popis svih predložaka i može se kasnije koristiti za stvaranje nove dinamičke grupe.