ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Interval izraza Cron

Izraz CRON koristi se za konfiguriranje specifičnih instanci okidača. Većinom za zakazano višestruko pokretanje. To je niz koji se sastoji od 6 ili 7 polja koja predstavljaju pojedine vrijednosti rasporeda. Ta su polja odvojena razmakom i mogu sadržavati sve dopuštene vrijednosti u raznim kombinacijama.

Izraz CRON može biti jednostavan kao: * * * * ? * ili složeniji kao: 0/5 14,18,3-39,52 * ? JAN,MAR,SEP MON-FRI 2012-2020

Popis vrijednosti koje možete upotrijebiti u izrazu CRON:

Naziv

Obavezno

Vrijednost

Dopušteni posebni znakovi

Sekunde

Da

0-59

, - * / R

Minute

Da

0-59

, - * / R

Sati

Da

0-23

, - * / R

Dan u mjesecu

Da

1-31

, - * / ? L W

Mjesec

Da

1 – 12 ili JAN-DEC

, - */

Dan u tjednu

Da

0 – 6 ili SUN-SAT

, - / ? L #

Godina

Da

1970-2099

, - * /

Sintaksa izraza CRON navedena je u nastavku:

 

┌────────── Sekunde (0 – 59)

│  ┌────────── Minute (0 – 59)

│  │  ┌────────── Sati (0 – 23)

│  │  │  ┌────────── Dan u mjesecu (1 – 31)

│  │  │  │  ┌────────── Mjeseci (1 – 12 ili JAN-DEC)

│  │  │  │  │  ┌────────── Dan u tjednu (0 – 6 ili SUNSAT)(na primjer, 0 je isto kao SUN)

│  │  │  │  │  │  ┌────────── Godina

│  │  │  │  │  │  │

*  *  *  *  *  ?  *

0 0 0 znači ponoć (sekunde, minute, sati).

Upotrijebite „?” kad se vrijednost ne može definirati jer je definirana u drugom polju (dan u mjesecu ili dan u tjednu).

Znak * znači svaku/i (sekundu, minutu, sat, dan u mjesecu, mjesec, dan u tjednu, godinu).

SUN znači u nedjelju.


note

Nazivi mjeseci i dana nisu osjetljivi na velika i mala slova. Primjerice, MON e jednako mon odnosno JAN je jednako jan.

Posebni znakovi:

Zarez(,)

Zarezi se upotrebljavaju za odvajanje stavki na popisu. Primjerice, upotreba „MON,WED,FRI” u 6. polju (dan u tjednu) znači ponedjeljak, srijeda i petak.

Crtica(-)

Definira raspone. Primjerice, 2012. – 2020. označava svaku godinu između 2012. i 2020., uključujući i te dvije godine.

Zamjenski znak(*)

Upotrebljava se za odabir svih mogućih vrijednosti unutar polja. Primjerice, * u polju za minute znači svaku minutu. Zamjenski znak ne može se upotrijebiti u polju za dan u tjednu.

Upitnik(?)

Kada odabirete određeni dan, možete navesti dan u mjesecu ili dan u tjednu. Ne možete navesti oboje. Ako navedete dan u mjesecu, morate upotrijebiti ? za dan u tjednu i obrnuto. Primjerice, ako želite pokrenuti okidač na određeni dan u mjesecu (recimo 10.), no nije vam važno koji je to dan u tjednu, stavite 10 u polje za dan u mjesecu i ? u polje za dan u tjednu.

Ljestve (#)

Upotrebljavaju se za određivanje rednog dana u mjesecu. Primjerice, vrijednost 4#3 u polju za dan u tjednu znači treći četvrtak u mjesecu (dan 4 = četvrtak i 3# = 3. četvrtak u mjesecu). Ako navedete #5, a nema 5. navedenog dana u tjednu u mjesecu, tada se okidač neće pokrenuti taj mjesec.

Kosa crta (/)

Opisuje korake u rasponu. Primjerice, 3-59/15 u 2. polju (minute) označava treću minutu u satu i svakih 15 minuta nakon toga.

Zadnje (L)

Kada se upotrebljava u polju za dan u tjednu, omogućuje vam navođenje konstrukta kao što je zadnji petak (5L) danog mjeseca. U polju za dan u mjesecu određuje zadnji dan u mjesecu. Primjerice, 31. dan za siječanj, 28. dan za veljaču u neprijestupnim godinama.

Radni dan (W)

Znak W dopušten je za polje za dan u mjesecu. Taj se znak upotrebljava za određivanje radnog dana (ponedjeljak – petak) najbližem navedenom danu. Primjerice, ako navedete 15W kao vrijednost za polje za dan u mjesecu, to znači radni dan najbliži 15. danu u mjesecu. Stoga, ako je 15. subota, okidač se pokreće u petak, 14. Ako je 15. nedjelja, okidač se pokreće u ponedjeljak, 16. No, ako navedete 1W kao vrijednost za dan u mjesecu, a 1. je subota, okidač se pokreće u ponedjeljak, 3. jer ne preskače preko granice dana mjeseca.


note

Znakovi L i W mogu se i kombinirati u polju za dan u mjesecu kako biste dobili LW, što znači zadnji radni dan u mjesecu.

Nasumično (R)

R je poseban znak ESET PROTECT CRON izraza koji vam omogućuje navođenje nasumičnih trenutaka u vremenu. Na primjer, R 0 0 * * ? * pokreće se svaki dan u 00:00, no broj sekundi bit će nasumičan (0 – 59).


important

Preporučujemo upotrebu nasumičnih trenutaka u vremenu kako biste spriječili istovremeno povezivanje svih ESET Management agenata s ESET PROTECT serverom.

Stvarni primjeri koji ilustriraju neke varijacije izraza CRON:

Izraz CRON

Značenje

0 0 12 * * ? *

Pokretanje u 12 h (podne) svaki dan.

R 0 0 * * ? *

Pokretanje svaki dan u 00:00, no broj sekundi bit će nasumičan (0 – 59).

R R R 15W * ? *

Pokretanje 15. dana svaki mjesec u nasumično vrijeme (sekunde, minute, sati). Ako je 15. subota, okidač se pokreće u petak, 14. Ako je 15. nedjelja, okidač se pokreće u ponedjeljak, 16.

0 15 10 * * ? 2016

Pokretanje u 10:15 h svaki dan u 2016. godini.

0 * 14 * * ? *

Pokretanje svake minute od 14 h do 14:59 h svaki dan.

0 0/5 14 * * ? *

Pokretanje svakih 5 minuta od 14 h do 14:55 h svaki dan.

0 0/5 14,18 * * ? *

Pokretanje svakih 5 minuta od 14 h do 14:55 h svaki dan i pokretanje svakih 5 minuta od 18 h do 18:55 h svaki dan.

0 0-5 14 * * ? *

Pokretanje svake minute od 14 h do 14:59 h svaki dan.

0 10,44 14 ? 3 WED *

Pokretanje u 14:10 h i 14:44 h svake srijede u ožujku.

0 15 10 ? * MON-FRI *

Pokretanje u 10:15 h svaki radni dan (ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak).

0 15 10 15 * ? *

Pokretanje u 10:15 h 15. dan svakog mjeseca.

0 15 10 ? * 5L *

Pokretanje u 10:15 h zadnji petak svakog mjeseca.

0 15 10 ? * 5L 2016-2020

Pokretanje u 10:15 h svaki zadnji petak svakog mjeseca od 2016. do 2020. godine, uključujući te dvije godine.

0 15 10 ? * 5#3 *

Pokretanje u 10:15 h treći petak svakog mjeseca.

0 0 * * * ? *

Pokretanje svaki sat, svaki dan.