ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Automatsko uparivanje pronađenih računala

Ako se pojavi više instanci istog računala u sustavu ESET PROTECT (na primjer, ako se ESET Management agent ponovno instalira na klijentsko računalo kojim se već upravlja), funkcija Automatsko uparivanje pronađenih računala pobrinut će se za to i upariti navedene instance u jednu. To će eliminirati potrebu za ručnom provjerom valjanosti i sortiranjem pronađenih računala.

Uparivanje djeluje na temelju prijavljenog naziva hosta preko ESET Management agenta. Ako nije pouzdan, preporučujemo da deaktivirate značajku Automatsko uparivanje pronađenih računala. Ako uparivanje ne uspije, računalo će se staviti u grupu Izgubljeno i nađeno. Namjera je postići automatsko uparivanje i ispravno smještanje računala u sustav ESET Management bez vaše intervencije kad god se ESET PROTECT agent ponovno instalira na računalo kojim se već upravlja. Uz to, novi ESET Management agent odmah će dobiti vlastita pravila i zadatke.

Kada se deaktivira, računala koja se trebaju staviti u grupu Izgubljeno i nađeno uparit će se s prvim pronađenim neupravljanim računalom (rezervirano mjesto, ikona kruga) koje se nalazi bilo gdje na stablu ESET PROTECT. Ako ne postoji rezervirano mjesto s istim nazivom, računalo će se staviti u grupu Izgubljeno i nađeno.

Kada se aktivira (standardno), računala koja se trebaju staviti u grupu Izgubljeno i nađeno uparit će se s prvim pronađenim neupravljanim računalom (rezervirano mjesto, ikona kruga) koje se nalazi bilo gdje na stablu ESET PROTECT. Ako ne postoji rezervirano mjesto s istim nazivom, računalo će se upariti s prvim pronađenim upravljanim računalom (upozorenje ili ikona kvačice) koje se nalazi bilo gdje na stablu ESET PROTECT. Ako ni to uparivanje ne uspije, računalo će se staviti u grupu Izgubljeno i nađeno.


note

Ako ne želite upotrebljavati značajku automatskog uparivanja, deaktivirajte je. Uvijek možete ručno provjeriti valjanost računala i sortirati ih.