ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Vrste okidača zadatka

Okidači su zapravo senzori koji reagiraju na određene događaje na unaprijed definirani način. Upotrebljavaju se za pokretanje zadatka kojem su dodijeljeni. Mogu se aktivirati planerom (vremenskim događajima) ili kada se pojavi određeni događaj u sustavu.


important

Okidač ne možete ponovno upotrijebiti. Svaki zadatak mora se pokrenuti zasebnim okidačem. Svaki okidač može pokrenuti samo jedan zadatak.

Okidač ne pokreće nove dodijeljene zadatke odmah (osim okidača ASAP), već se zadatak pokreće nakon aktiviranja okidača. Osjetljivost okidača na događaje može se dodatno smanjiti pomoću regulacije.

Vrste okidača:

Što prije – dostupno samo za zadatke klijenta. Zadatak će se pokrenuti čim kliknete Završi. Vrijednost datuma isteka određuje datum nakon kojeg se zadatak više neće pokrenuti.

Zakazano

Zakazani okidač pokrenut će zadatak ovisno o postavkama datuma i vremena. Moguće je zakazati da se zadaci pokrenu jednom, da se pokreću učestalo ili da se temelje na izrazu CRON.

Zakaži jednom – okidač se pokreće jednom na planirani datum i u planirano vrijeme. Može se odgoditi za nasumični interval.

Svakodnevno – okidač se pokreće svaki odabrani dan. Možete postaviti početak i kraj intervala. Primjerice, možete pokrenuti zadatak na deset uzastopnih vikenda.

Tjedno – okidač se pokreće na odabrani dan u tjednu. Primjerice, pokrenite zadatak svaki ponedjeljak i petak između 1. srpnja i 31. kolovoza.

Mjesečno – okidač se pokreće na odabrane dane u odabranom tjednu u mjesecu na odabrano vremensko razdoblje. Vrijednost Ponovi određuje dan u tjednu u mjesecu (primjerice, drugi ponedjeljak) kada bi se zadatak trebao pokrenuti.

Godišnje – okidač se pokreće svake godine (ili više godina ako je tako konfigurirano) na određeni datum početka.


note

Postavka Nasumični interval odgode dostupna je za zakazanu vrstu okidača. Njime se definira raspon maksimalne odgode za pokretanje zadatka. Postavljanje nasumičnog intervala može spriječiti preopterećenje servera.


example

Ako je John postavio zadatak da se pokrene tjedno u ponedjeljak i da počne 10. veljače 2017. u 8:00:00 s nasumičnim intervalom odgode postavljenim na 1 sat i da završi do 6. travnja 2017. u 00:00:00, zadatak bi se pokrenuo s nasumičnom odgodom od jednog sata između 8:00 i 9:00 svakog ponedjeljka do određenog datuma završetka.


note

Odaberite potvrdni okvir Pozovi odmah ako je događaj propušten kako bi se zadatak odmah pokrenuo ako se nije pokrenuo u definirano vrijeme.

Prilikom konfiguracije okidača prema standardnim postavkama se koristi vremenska zona ESET PROTECT web konzole. Također možete odabrati potvrdni okvir Upotrijebi lokalno vrijeme objekta da biste za okidač upotrijebili lokalnu vremensku zonu ciljnog uređaja umjesto vremenske zone ESET PROTECT konzole.

time_zone02

Dinamička grupa

Okidači dinamičke grupe dostupni su samo za zadatke servera:

Članovi dinamičke grupe izmijenjeni – Ovaj okidač poziva se kada se sadržaj dinamičke grupe izmijeni. Npr. ako se klijent pridruži određenoj dinamičkoj grupi ili je napusti.

Veličina dinamičke grupe promijenjena sukladno pragu – ovaj okidač pokreće se kada se broj klijenata u dinamičkoj grupi poveća ili smanji u odnosu na određeni prag. Npr. ako se u danoj grupi nalazi više od 100 računala.

Veličina dinamičke grupe promijenjena tijekom vremenskog razdoblja – Ovaj okidač poziva se kad je broj klijenata u dinamičkoj grupi promijenjen u određenom vremenskom razdoblju. Npr. ako se broj računala u danoj grupi povećava za 10 % na sat.

Veličina dinamičke grupe promijenjena sukladno uspoređenoj grupi – Ovaj okidač poziva se kad je broj klijenata u promatranoj dinamičkoj grupi promijenjen u odnosu na uspoređenu grupu (statičku ili dinamičku). Npr. ako je više od 10 % računala zaraženo (grupa Sve u usporedbi s grupom Zaraženo).

Ostalo

Server pokrenut – dostupno samo za zadatke servera. Poziva se kada se pokrene server. Npr. taj okidač upotrebljava se za zadatak Sinkronizacija statičke grupe.

Pridruženi okidač dinamičke grupe – dostupno samo za zadatke klijenta. Okidač se pokreće svaki put kad se uređaj pridruži dinamičkoj grupi.


note

Pridruženi okidač dinamičke grupe dostupan je samo ako je u odjeljku Objekt odabrana dinamička grupa. Okidač će pokrenuti zadatak samo na uređajima koji se pridruže dinamičkoj grupi nakon stvaranja okidača. Za sve uređaje koji su već u dinamičkoj grupi morat ćete ručno pokrenuti zadatak.

Okidač dnevnika događaja – okidač se pokreće kada se pojavi određeni događaj u dnevniku. Primjerice, ako postoji prijetnja u dnevniku skeniranja. Ova vrsta okidača pruža niz posebnih postavki u postavkama regulacije.

Izraz CRON – okidač se pokreće u određeno vrijeme i na određeni datum.