ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Premjesti statičku ili dinamičku grupu

Dinamička grupa može biti član bilo koje druge grupe uključujući statičke grupe. Statičku grupu ne možete prebaciti u dinamičku grupu. Također, nije moguće premjestiti unaprijed definirane statičke grupe (npr. statičku grupu Izgubljeno i pronađeno) u drugu grupu. Druge grupe mogu se slobodno premještati.

Kliknite ikonu zupčanika gear_icon pored naziva grupe i odaberite Premjesti. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje strukturu stabla grupe. Odaberite ciljnu grupu (statičku ili dinamičku) u koju želite premjestiti odabranu grupu. Ciljna grupa postat će nadređena grupa. Možete također premještati grupe povlačenjem i otpuštanjem grupe u ciljnu grupu po vašem izboru.


note

Dinamička grupa u novom položaju započinje filtriranje računala (prema predlošku) bez obzira na svoju prethodnu lokaciju.

Postoje 3 metode za premještanje grupe:

Povlačenje i otpuštanje – kliknite i držite grupu koju želite premjestiti i otpustite je iznad nove nadređene grupe.

admin_manage_DG_drag_and_drop

Kliknite ikonu zupčanika gear_icon > Premjesti > odaberite novu nadređenu grupu s popisa i kliknite U redu.

admin_manage_DG_move

Kliknite ikonu zupčanika gear_icon > Uredi > odaberite opciju Promijeni nadređenu grupu. Odaberite novu nadređenu grupu s popisa i kliknite U redu.

admin_manage_DG_edit